CORKLANDTOUR

Mitjançant el projecte CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorització social i turística dels paisatges surers, el qual rep el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, descobrirà el món del suro a través dels seus municipis, els espais naturals on s’ubiquen i els museus i centres d’interpretació. 

 

Objectiu

Aquest projecte pretén fomentar el desenvolupament local dels territoris surers i la sensibilització sobre la importància i singularitat del seu patrimoni natural i cultural mitjançant la valorització turística.
Es preveu la creació d’una extensa gama de productes turístics de naturalesa, actius, culturals, enogastronòmics, industrials… dirigits a diferents nínxols de mercat nacional i dels principals països europeus emissors de turisme a Espanya.
Aquesta activitat turística ha de generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic a zones rurals que siguin compatibles i complementàries amb el manteniment d’activitats primàries (silvicultura) i secundàries (transformació del suro) com a base del desenvolupament sostenible d’aquests territoris.

Localització geogràfica i activitats a desenvolupar

El projecte es desenvoluparà durant l’anualitat 2014 als territoris surers adherits a RETECORK d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana i Extremadura.

En aquest marc, es treballa en l’actualització dels inventaris de recursos turístics i la seva presència a les plataformes de comercialització realitzats per RETECORK el 2011; s’estan duent a terme jornades de sensibilització i formació a agents turístics de cada territori per a la creació de producte turístic; i es realitza un dossier de presentació i plataforma tecnològica que servirà per a la promoció d’aquests territoris a operadors turístics, mitjans de comunicació, líders d’opinió, població local i visitants potencials.

CORKLANDTOUR pretén reforçar la tasca que realitza RETECORK, intensificant la relació entre micro i petites empreses, agents turístics (públics i privats) i els visitants potencials, per posar en valor els productes surers i el seu patrimoni associat.

Així mateix, la creació de productes temàtics permetrà la diversificació dels visitants, la reducció de l’estacionalitat, la creació de nova ocupació (més estable i de qualitat) i la millora de la rendibilitat de l’activitat turística.