MUSEUS I CENTRES D’INTERPRETACIÓ SURERS

 

El concepte del suro va més enllà d’allò que és estrictament forestal o industrial. Són exemples de manifestacions culturals el llegat patrimonial, l’arquitectònic o l’associatiu que ha deixat el suro als municipis d’aquests territoris. Destaquem, doncs, els museus i centres d’interpretació que dediquen la seva activitat a aquesta realitat surera o parlen d’ella a algun dels seus espais.

 A través d’aquests equipaments podrem conèixer millor la realitat d’aquesta cultura i el que comporta el seu paisatge i activitat quotidiana.