ESPAIS
NATURALS
SURERS

Els paisatges del suro són els paisatges de Quercus suber, una espècie endèmica de la conca mediterrània. La meitat de la superfície mundial de sureda es troba a la Península Ibèrica, sobretot a la zona sud occidental, una bona part al nord d’Àfrica, i la resta es reparteix entre el sud de França, el litoral oest d’Itàlia i les illes de Còrsega, Sardenya i Sicília.

La diversitat del paisatge surer és un dels seus béns més preuats. No ens ha d’estranyar si tenim en compte que la seva àrea de distribució té característiques climàtiques molt diferents, així com la intensa i antiga relació de l’home amb aquest ecosistema.

A Espanya s’han localitzat 24 espais naturals amb presència de sureda, alguns tan emblemàtics com el Parc Natural de Doñana. A continuació els oferim unes pinzellades del que poden descobrir a través dels espais naturals més vinculats als municipis surers i les possibilitats que posen al nostre abast.