Centre d’Interpretació El Alcornocal

El Centre s’ubica a la localitat de Cerezal de Aliste, ocupant l’anomenada Casa del Cura, que es rehabilita i condiciona, a través d’un taller d’ocupació, per acollir tots els suports que ajudaran al visitant a comprendre la importància de la sureda, la seva riquesa i el valor de la seva conservació. Totes les tasques s’han realitzat utilitzant materials de la zona, com la pissarra i el granit, i seguint els cànons arquitectònics d’aquesta.

La sureda de Cerezal de Aliste es troba situada a l’oest de la província de Zamora, a una altitud de 800 metres sobre el nivell del mar, al terme municipal de Muelas del Pan.

La seva situació geogràfica i topogràfica determina la duresa del seu clima, d’hiverns molt freds i estius molt calorosos, amb temperatures extremes en ambdós casos. Aquesta característica condiciona la presència de determinats grups de vegetació i dificulta el desenvolupament de certes espècies típicament lligades a condicions climàtiques més suaus, com és el cas de l’alzina surera.

museo-alcornocal-1
Muelas del Pan, Cerezal de Aliste. Foto: Lluís Català


No obstant això, aquest arbre ha arribat a colonitzar l’hàbitat de la zona, tant de manera natural com recolzat per repoblacions forestals, de tal manera que la massa que ocupa s’alça com la sureda de major extensió del país a la seva latitud, massa septentrional per l’àrea d’influència d’aquesta espècie.

És per aquesta raó que sorgeix la necessitat de portar a terme mesures que potenciïn el coneixement i divulgació d’aquesta zona i la seva importància, i per tant, l’any 2003 comença la construcció del Centre d’Interpretació El Alcornocal.

 

museo-alcornocal-2
Col•lecció sobre l’alzina surera i el suro. Foto: Lluís Català

ESPAIS DEL CENTRE

El Centre d’Interpretació compta amb una exposició permanent de 200 m² aproximadament. Aquest espai es divideix en diferents zones:

 • Zona de murals i interactiva: Col•lecció sobre l’alzina surera i el suro, audiovisuals, ordinadors tàctils, plafons explicatius i fulletons.
 • Zona de projeccions i sala d’actes
 • Maqueta de la sureda i zona d’informació general

 

ALTRES DADES

 • Institució a la que pertany el Centre: Ajuntament de Muelas del Pan
 • Any de fundació: 2003
 • Persona de contacte: Isabel Macías Espinosa
 • Activitats didàctiques que realitza:
  • Tallers infantils utilitzant materials de suro
  • Visites a la sureda

HORARI D’OBERTURA AL PÚBLIC

El Centre d’Interpretació roman obert:

 • Dissabtes, de 9.30h a 14h.
 • Segons demanda.
   

ACCÉS

L’accés al Centre d’Interpretació El Alcornocal és gratuït.

 

MÉS INFORMACIÓ

Centre d’Interpretació El Alcornocal
C. Juan Mateos 1
49167 Cerezal de Aliste-Muelas del Pan, Zamora
T. 980 553 005 Ext. 10
F. 980 553 234
info@ayto-muelasdelpan.com
www.alcornocal.com

 

Font: Informació facilitada pel Centre d’Interpretació El Alcornocal.

museo-alcornocal-3
Zona interactiva i de murals. Foto: Lluís Català