Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera

La Serra de l’Albera és el nom que rep el tram oriental del Pirineu, des del Coll del Pertús fins el mar. Separa les planes de l’Empordà i del Rosselló i  des de 1659, pel tractat dels Pirineus, la seva línea de cresta constitueix la frontera franc espanyola. La cima més destacada és el Puig Neulós, de 1.257 metres d’alçada.

L’Albera està constituïda per dos sectors ben diferenciats: l’occidental, de Requesens-Baussitges, i l’oriental, de Sant Quirze de Colera, separats per la zona del Coll de Banyuls. Constitueix una unitat ecològica i paisatgística de gran qualitat on s’observa la transició entre les espècies pròpies de la serralada pirinenca i les més típicament mediterrànies; tot això es troba en el marc d’una zona dominada per les roques metamòrfiques del Pirineu: esquistos i pissarres.

Aquest sector pirinenc va ser declarat Paratge Natural d’Interès Nacional l’any 1986 i compta amb una superfície de 4.207 ha. Posteriorment a la seva declaració, s’estableix la creació de dos reserves naturals parcials en el si del Paratge Natural. Aquestes són la Reserva Natural Parcial de la capçalera del riu Orlina, de 384 ha, creada amb la finalitat de preservar la flora, especialment la fageda, i la Reserva Natural Parcial de la Vall de Sant Quirze, de 585 ha, per a la protecció de la tortuga mediterrània.

espacio-natural-albera-1
L’Albera, Banyuls. Foto: Lluís Català

El Paratge Natural i les reserves estan inclosos, des del 2006, en un més extens espai d’interès natural anomenat l’Albera, que forma part de la Xarxa Natura 2000. L’àmbit d’aquest nou espai té una superfície de 16.302 ha i s’estén pels municipis de La Jonquera, Cantallops, Peralada, Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes, Espolla, Rabós, Vilamaniscle, Garriguella, Vilajuïga, Llançà, Colera i Portbou.

 

HÀBITATS

En el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera podem trobar els següents tipus d’hàbitats:

 • Alzina de Quercus suber
 • Alzina de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
 • Boscos de Castanea sativa

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

espacio-natural-albera-2
L’ Albera, Darnius. Foto: Lluís Català

Existeixen diferències importants entre el sector oriental i l’occidental, marcades per la seva orografia i per la proximitat al mar, que determinen també diferents microclimes.

El sector de Requesens-Baussitges presenta les zones més humides i elevades, amb una cobertura de bosc de gairebé el 100% i amb una vegetació extraordinàriament variada: alzina, alzina surera, castanyers, rouredes, fagedes i prats a les zones superiors. L’àrea comprèn la capçalera del riu Anyet, amb una esplèndida vegetació de ribera que inclou freixes, salzes i verns. La zona de Baussitges alberga l’alta vall del riu Orlina, on persisteixen les poblacions de faig més orientals de la Península.

El sector de Sant Quirze de Colera és una zona de característiques plenament mediterrànies, que a més ha estat secularment castigada pels incendis forestals. La vegetació està representada per alzines i matolls.

 

En el Paratge Natural hi ha diverses espècies vegetals protegides. Destaquen dos arbres: el teix i el grèvol. De la resta d’espècies destaquen les orquídies.

L’espècie més valuosa de l’Albera és la tortuga mediterrània. La zona oriental és l’únic lloc de la Península on subsisteix aquest rèptil. Es tracta d’una població realment relicta en greu perill d’extinció i està subjecta a una protecció especial. De la resta d’herpetofauna, destaquen espècies típicament euro-siberianes com la granota roja, el llangardaix verd o la colobra d’Esculapi, fins a espècies més ibèriques i mediterrànies com el llangardaix ocel·lat o la colobra d’escala.

És remarcable la gran diversitat de ratapinyades. Del grup de les aus rapinyaires cal assenyalar l’àguila reial, l’àguila cuabarrada o el mussol reial. De la fauna piscícola destaquen la truita i el barb de muntanya. Quant als carnívors, a més de la guineu, trobem la fagina, la mostela, la geneta i el gat salvatge. En els últims anys s’ha disparat la presència de senglar.

espacio-natural-albera-3Porc senglar i cries. Foto: Jaume Justafré

 

 FAUNA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Testudo hermanni  Tortuga mediterrània
 Hieraaetus fasciatus  Àguila cuabarrada
 Bubo bubo  Mussol reial
 Barbus meridionalis  Barb de muntanya
 Rhinechis scalaris  Colobra d’escala
 Martes foina  Fagina
 Strix aluco  Gamarús
 Salmo trutta  Truita europea
 FLORA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Ilex aquifolium  Grèvol
 Saxifraga fragosoi  Saxífraga
 Limodorum abortivum  Clavell
 Neottia nidus-avis  Niu d’au
 Orchis utulata  Orquídia creada
 Taxus baccata  Teix
 Osmunda regalis  Falguera d’aigua

 

PATRIMONI

El massís de l’Albera, per tenir els serrals i muntanyes de menor alçada de tot el Pirineu, ha estat des de sempre lloc de pas. No és d’estranyar que en les seves vessants meridionals es trobi una de les concentracions més importants de monuments megalítics de Catalunya, des del neolític mitjà (3500 a.C.) fins al calcolític (1800 a.C.).

En el terme de La Jonquera destaquen els dòlmens de Canadal, El Mas Baleta, Els Mesclants, El Pedreguer o els dòlmens i menhirs Els Estanys; a Espolla, ressalten els dòlmens de la Cabana d’Arqueta —un dels majors de l’Albera—, de la font del Roure, d’Arreganyats i El Barranc —amb una llosa de coberta amb gravats esculpits—, el menhir de Castellar o la necròpoli hallstàttica de Els Vilars. En el municipi de Rabós, trobem els dòlmens de la Coma de Felis, dels Menges Llobes, El Solar d’en Gubert o el menhir El Mas Roquer. Molt a prop, a Sant Climent Sescebes, es troba el notable dòlmen de la Gutina i el menhir de la Murtra o Pedra Gentil.

Els serrals de Panissars i del Pertús, tots dos dins del terme de La Jonquera, són els passos més transitables de tota la serra, travessats per camins importants des de temps molt remots.

espacio-natural-albera-4
Monestir benedictí de Sant Quirze de Colera. Foto: Jaume Justafré

A la línia fronterera amb França es troben les ruïnes de l’antic monestir de Santa Maria de Panissars (segle XI), que va fer a vegades d’hospital per a viatgers; excavacions arqueològiques recents han posat al descobert vestigis de la calçada romana i grans blocs de pedra que han estat identificats amb les restes dels trofeus de Pompeu en la via Domita – via Augusta (segle I a.C.).

Existeix un ric patrimoni d’art romànic, l’estil propi de l’alta edat mitjana, època en la qual es va consolidar el poblament del sector. En l’àmbit del Paratge, el monument més notable és l’antic monestir benedictí de Sant Quirze de Colera, documentat des del segle X, del que es conserva la magnífica església basilical i vestigis del claustre, dependències monàstiques i fortificacions. A prop es troba l’antiga parròquia de Santa Maria de Colera, també romànica, tot això dins del terme de Rabós, a la vall de Sant Quirze. També cal assenyalar l’ermita de Santa Llúcia (segles XII-XIII, abans parròquia de Sant Miquel de Solans), l’església de Sant Julià dels Torts (segles XII-XIII) i l’interessant exemplar preromànic de Sant Pere del Pla de l’Arqueja (segle X), a La Jonquera.

Nomenar també les antigues parròquies de Sant Martí de Baussitges (segle X) i de Sant Genís d’Esprac (segles XII-XIII), preromànica i romànica, respectivament, a Espolla; o l’ermita de Sant Quirc i la parròquia tardo romànica de Sant Julià (segles XIII-XIV) a Rabós d’Empordà.

En el terme de La Jonquera es troben les restes del castell de Rocabertí, d’un llinatge nobiliari vinculat al comtat de Peralada que va tenir un paper destacat a la història de Catalunya. També posseïen el proper castell de Requesens, al sud de la muntanya Neulós, que va ser reformat a finals del segle XIX a la manera fantasiosa pròpia de l’anomenat romanticisme arquitectònic, que havia posat en voga a França Viollet Leduc. Molt a prop es troba el santuari de Santa Maria de Requesens (segle XVIII), centre de devoció popular; i un tercer castell del terme era el de Canadal, del que es conserven notables fortificacions dels segles XIV-XV.

Belles mostres de l’arquitectura popular són les cases senyorials dels pobles com Can Laporta, a La Jonquera, i la casa dels marquesos de Camps, a Espolla.

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Els municipis a l’àrea protegida, tots ells de la província de Girona, són: EspollaLa Jonquera i Rabós d’Empordà.

 

RUTES, CAMINS I ALTRES

 • Monuments megalítics:

  A l’Albera fa uns 5.000 anys que l’ésser humà va aixecar construccions megalítiques. En aquella època va aparèixer a Catalunya la cultura megalítica que comprenia els períodes que van des del neolític mitjà fins al calcolític (5.300-3.800 anys AP).
   

 • Sant Quirze de Colera:

  Des de l’època de la Reconquesta, la zona va ser dominada per dos temples de gran influència religiosa i política. Un està dins de la mateixa serra de l’Albera: el monestir de Sant Quirze de Colera; l’altre, en la propera serra de Rodes: el monestir de Sant Pere de Rodes.
   

 • Requesens:

  A finals del segle XIX va ser reconstruït totalment i al seu voltant es van crear uns jardins que alberguen gran diversitat d’espècies vegetals, tant autòctones com foranes. Avui dia el castell gaudeix d’un itinerari botànic extraordinari.

  Als voltants de Requesens hi ha diversos pous de neu que servien de dipòsit subterrani per, durant l’hivern, emmagatzemar les matèries que, transformades en gel, s’utilitzaven en les èpoques de més calor, per conservar els aliments o refrescar les begudes. Dos són els pous de neu que es conserven actualment: el de Puig Neulós i el de Requesens.

 • Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera:

  És un equipament gestionat per l’entitat Amics de la Tortuga de l’Albera (LLIGA) que es troba vinculat al Paratge Natural. Està situat en el santuari de la Mare de Déu del Camp, a Garriguella. Ha estat creat de cara a la reproducció i conservació de la tortuga mediterrània, una espècie en perill d’extinció. Partint d’individus que han viscut sempre en captivitat, cedits per particulars, es duu a terme la seva cria i nous individus són alliberats en el seu hàbitat natural.

  En el Centre també estan presents exemples d’altres espècies de tortugues, bàsicament de la conca mediterrània. Així mateix, es proporciona informació diversa sobre l’Albera.

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Activitats d’educació ambiental
 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Centre de visitants
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Plafons informatius
 • Visites guiades

Oficina administrativa i Centre d’informació
Rectoria Vella. C. Amadeu Sudrià 3
17753 Espolla, Girona
T. 972 545 079

Centre d’Informació i Exposició permanent
Can Laporta. C. Major 2
17700 La Jonquera, Girona
T. 972 555 713

 

ACTIVITAT ECONÓMICA

espacio-natural-albera-6
L’Albera, Darnius. Foto: Lluís Català

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen en el Paratge Natural són:

 • Activitat cinegètica: caça major
 • Ramaderia: oví
 • Silvicultura i explotació forestal: suro

 

 

PUBLICACIONS

 • Publicacions destacades
  • Descobreix l’Albera. Guia didáctica. Exposició permanent.
  • Fem ruta cap a: El Castell de Requesens. ZER Requesens.
  • Fulletó del Paratge Natural d’Interès Nacional. Generalitat de Catalunya DAAM.
  • Guies de l’Albera, 1995.
  • Itinerari Megalític a l’Albera (Capmany-Agullana).
  • L’Albera, terra de pas, de memòries i d’identitats, 2005.
  • L’Albera. Vinyes i vinyaters. Vignes et vignerons.
  • Pirene nostrum, 2006.
  • Vértex i miradors, de Josep M. Dacosta.
  • Viu el paisatge. L’Alt Empordà. Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

espacio-natural-albera-5
Castell de Requesens. Foto: J.A. Fernández Castro

 

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.gencat.cat, www.empordaturisme.cat, www.tortugues.cat i Viquipèdia.