Parc Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro

El Parc Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro està situat a Sierra Morena, encaixat a l’extrem nord oriental de la província de Còrdova, limitant a l’est amb el Parc Natural de la Sierra de Andújar (província de Jaén) i amb la província de Ciudad Real al nord. El Parc va ser declarat l’any 1989 i té una extensió de 38.449 ha. Ofereix un paisatge de formes arrodonides i suaus llomes, resultants de la lenta erosió del granit, a excepció dels cursos dels rius Yeguas i Arenoso, on el paisatge és abrupte.

Les alçades predominants oscil·len entre els 200 i els 800 metres, situant-se les cotes màximes en els pics Colmena (828 metres) i Pingano (805 metres).

A l’interior de l’espai protegit no hi ha nuclis de població importants, només dos llogarets: la Venta del Charco i la Aldea del Cerezo (actualment deshabitada). Aquest despoblament facilita l’últim bastió de supervivència a espècies de fauna tan singulars com el linx ibèric o el llop.

parque-natural-cardena-montoro-1
Panoràmica des de Cerro Pingano. Foto: Parc Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro

 

HÀBITATS

Al Parc Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro podem trobar els següents tipus d’hàbitats:

 • Estanys eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hydrocharition
 • Matolls arborescents de Juniperus spp
 • Zones d’arbustos, ginestars i matolls mediterranis termòfils
 • Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachypodietea
 • Alzinars perennifòlies de Quercus spp
 • Prats humits mediterranis d’herbes altes de Molinio-Holoschoenion
 • Vessants rocosos silícics amb vegetació casmofítica
 • Freixes termòfiles de Fraxinus angustifolia
 • Arbustos, tamarells i vegetació espinosa de ribera
 • Sureda de Quercus suber
 • Alzinar de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

Cal destacar la singularitat meteorològica d’aquest espai natural, doncs les màximes precipitacions de la província de Còrdova es donen als voltants de la Venta del Charco, en ple cor del Parc. Això dóna lloc a una vegetació pròpia de zones més humides i d’influència atlàntica.

La vegetació del Parc està composta, gairebé a parts iguals, per deveses, pineda de repoblació i muntanya mediterrània. A les pinedes de pinyoner i resiner, s’aprofiten pinyons i fusta.

Les deveses són en gran part mixtes: acompanyant a l’alzina apareixen sureres, roures de fulla petita, rebolls (única població a la província) i pereres silvestres. A la zona dels Pedroches es trobava, fins fa 150 anys, un bosc mediterrani pràcticament verge, i ara trobem les deveses més joves.

Els boscos de ribera mereixen també especial esment pel seu important paper ecològic, especialment els del riu Yeguas i el riu Arenales. Destaquen les formacions dominades per alisos, freixes i salzes.

Aquest Parc Natural compta amb una gran diversitat florística, tant en abundància d’espècies com en importància, atès que es presenten diversos endemismes peninsulars i iber-nord-africans. Les espècies presents al Parc Natural considerades com a vulnerables són: isoets, reboll, el salze, el lledoner i Silene mariana.

A més, el Parc presenta una continuïtat espacial amb altres espais proposats com a LIC. Aquests són el riu Guadalmez, les serres de Andújar i el sud-oest de la Sierra de Cardeña y Montoro, juntament amb el proper Rierol Ventas Nuevas, també proposat com a LIC.

L’elevada pluviometria del Parc afavoreix la creació de tolles estacionals sobre l’impermeable granit en les quals troben refugi dues espècies interessants d’amfibis com la granota de Sant Antonio i el tritó ibèric. Podem trobar la boga de riu, llopet de riu, llúdria, linx i llop ibèric; aquestes dues últimes considerades d’interès prioritari, i dues espècies de libèl·lules.

A més destaquen les aus, entre les quals podem trobar l’àguila imperial ibèrica, l’àguila daurada, la cuabarrada, la calçada, el duc, el milà reial i la cigonya negra.

 

 FLORA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Isoetes duriei  
 Quercus pyrenaica  Reboll
 Silene mariana  
 Acer monspessulanum  Auró negre
 Celtis australis  Lledoner
 FAUNA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Macromia splendes  Libèl·lula
 Gomphus graslinii  Libèl·lula
 Cobitis palúdica  Llopet de riu
 Rutilus alburnoides  
 Chondrostoma polylepis  Boga de riu
 Leuciscus pyrenaicus  Bagra ibèrica
 Triturus marmoratus  Tritó verd
 Triturus boscai  Tritó ibèric
 Alytes cisternasii  Tòtil ibèric
 Podarcis hispanica  Sargantana ibèrica
 Tarentola mauritanica  Drago comú
 Lacerta schreiberi  Sargantana de Schreiber
 Mauremys leprosa  Tortuga de rierol
 Emys orbicularis  Tortuga d’estany
 Vipera latasti  Escurçó ibèric
 Hieraaetus fasciatus  Àguila cuabarrada
 Aquila chrysaetos  Àguila reial
 Bubo bubo  Mussol reial
 Milvus milvus  Milà reial
 Aquila adalberti  Àguila imperial Ibérica
 Ciconia nigra  Cigonya negra
 Cinclus cinclus  Merla d’aigua
 Columba oenas  Xixella
 Streptotelia turtur  Tórtora
 Lynx pardinus  Linx ibèric
 Canis lupus  Llop ibèric
 Lutra lutra  Llúdria

 

 

PATRIMONI

parque-natural-cardena-montoro-2
Església Nuestra Señora del Carmen, Cardeña. Foto: Parc Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro

El Parc Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro compta amb diversos elements d’interès com les restes de sepultures megalítiques que es troben a Cardeña, concretament a Torrubia. També trobem restes de l’època ibèrica i romana, d’explotacions mineres, a Venta del Charco, Cerro del Águila i Azuel, on ha aparegut un tresor de monedes romanes i uns vasos de plata ibèrics així com restes àrabs al lloc anomenat Castillo de Azuel.

La Parròquia de Nuestra Señora del Carmen va ser construïda entre 1950 i 1956 per Carlos Sáez de Santa Marial, que va reemplaçar a l’antiga església de segle XIX. La seva façana és d’estil Neobarroc. Dignes d’esment són una imatge del Crist Jacent de 1918, un Crist de l’Amor en fusta sense policromar de Juan Martínez Cerrillo i una imatge del Ressuscitat, sense oblidar el retaule Carmelita, de 1960, del taller d’Antonio Lleña Gomáriz, i un calze del segle XIX.

El patrimoni arqueològic de l’espai destaca per la presència de cistes i dòlmens funeraris de l’Edat del Coure, així com restes derivades de la prehistòria recent i fins a la presència romana. Compta amb diversos elements d’interès com l’assentament protohistòric de Castro de Mañuelas, el jaciment del Cortijo de Oreganal, la construcció funerària de Aldea del Charco i la construcció medieval de Torre Parda, declarada Bé d’Interès Cultural.

A més, la naturalesa granítica de la zona permet gaudir d’altres valors destacats del patrimoni cultural com són els exemples arquitectònics que formen part del paisatge. Entre aquests són destacables els murs de pedra en els límits, aixecats segons procediments artesanals tradicionals, les vies pecuàries amb els seus elements associats (abeuradors, fonts i descansadors) o el tipus de poblament del que és exemple l’Aldea del Cerezo.

 

D’altra banda, Montoro, declarada Conjunt Històric-Artístic el 1969, és una ciutat carregada d’història, localitzada a un meandre del riu Guadalquivir. Mostra estrets i costeruts carrerons medievals i renaixentistes, cases senyorials, esglésies i altres construccions públiques com el pont de “Las Donadas”, en les quals preval l’ús de la pedra vermella molinaza com a element constructiu. La construcció d’aquest pont es va iniciar l’any 1498 i es tracta d’un dels ponts més bells de la província de Còrdova, els plànols del qual s’atribueixen a Enrique Egas. Les dones van donar les seves joies i estris per sufragar la seva construcció, per la qual cosa es coneix com a pont de Las Donadas.

Cal destacar la importància que té l’artesania a la zona. En els municipis dels voltants trobem artesans que es dediquen a l’elaboració de productes agroalimentaris (oli, mel, dolços, llegums etc.), i d’altra banda, els que realitzen treballs en espart, forja, fusta, cuir i pedra molinaza. La majoria d’aquests artesans regenten, des de fa moltes dècades, tallers que s’estan convertint en veritables ecomuseus on els visitants poden delectar-se en contemplar el procés de producció artesanal i, si ho desitgen, adquirir peces, en la majoria dels casos, de fabricació única.

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Dins l’àrea protegida trobem els municipis de Cardeña i Montoro, ambdós a la província de Còrdova.

 

RUTES I CAMINS

 • Senderisme
  • Cardeña-Aldea del Cerezo
   Trajecte de 2 hores, lineal, que surt de Cardeña i s’endinsa a la devesa jove, fins arribar a l’Aldea del Cerezo, exemple d’arquitectura popular construïda amb granit.
    
  • Aldea del Cerezo-Venta del Charco
   Itinerari de 4 hores que ofereix excepcionals panoràmiques de les veïnes serres de Sierra Madrona, Navalmanzano i Quintana.
    
  • Aldea del Cerezo-Azuel
   Itinerario de 4 horas que ofrece excepcionales panorámicas de las vecinas sierras de Sierra Madrona, Navalmanzano y Quintana.
    
  • Vegueta del Fresno
   El sender, d’1 hora i 30 minuts, discorre per un dels principals santuaris de la naturalesa de Sierra Morena i de tota la Península Ibérica. Espècies tan emblemàtiques del bosc mediterrani como el linx, el llop, la llúdria o l’àguila imperial viuen en aquests paratges. Aquesta ruta requereix autorització de l’Administració del Parc.
    
  • Camí de Vuelcacarretas
   Trajecte lineal de 2 hores i 20 minuts de duració que discorre per un paratge pla, entre un mar de deveses d’alzines i granit. Trobarem explotacions agroforestals en les que s’ha establert una antiga convivència entre ramat domèstic i animals en llibertat. A la tardor primerenca el so evolvent de la brama dels cérvols ho certifica.
    
 • Altres activitats
  Altres activitats turístiques per descobrir el Parc Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro són les passejades a cavall que ofereix per exemple l’empresa Cabal-Natur o el turisme actiu que proposa Quivirocio, Deporte y Aventura, S.L., amb un ampli ventall d’activitats com la bicicleta de muntanya, escalada, piragüisme, pesca, orientació…

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Activitats d’educació ambiental
 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Àrea infantil
 • Centre d’educació ambiental
 • Centre de visitants
 • Itineraris adaptats
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Observatori de fauna
 • Plafons informatius
 • Visites guiades

Delegació Provincial de la Conselleria de Medi Ambient
C. Tomás de Aquino s/n, 7ª planta
14071 Córdoba
T. 957 001 300 / 957 001 315

Centre de Visitants Venta Nueva
Enllaç Ctra. N-420 amb CO-510, km 79
T. 677 904 308 / 957 015 936

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen a l’espai protegit són:

 • Activitat cinegètica: caça major
 • Agricultura: olivera
 • Aprofitament forestal de la fusta: pi negre
 • Aprofitament forestal: suro i recol·lecció de bolets
 • Artesania: forja
 • Ramaderia: porcina, ovina i bovina
 • Turisme: rural i d’educació ambiental

 

PUBLICACIONS

 • Publicacions puntuals destacades
  • Conociendo la Naturaleza – Mapas guías de senderos e hitos de interés
  • Cuadernos de Senderos de los Parques Naturales de Andalucía
  • Guía Oficial del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro
  • Mapa-Guía del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. Escala 1:45.000
  • Mapa Uso Público del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro
    
 • Fonts on obtenir les publicacions

parque-natural-cardena-montoro-3
Escorialejo. Foto: Parc Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro

 

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/sierra-de-cardena-y-montoro, www.quivirocio.com, www.cabal-natur.com, www.juntadeandalucia.es, www.cardena.es, www.montoro.es i Viquipèdia.