Parc Natural de la Sierra de Grazalema

El Parc Natural de la Sierra de Grazalema es localitza a la zona més occidental de la Serralada Bètica, entre les províncies de Cadis i Màlaga. Té una superfície de 53.411 ha i limita al sud amb el Parc Natural de Los Alcornocales.

La importància ecològica d’aquest Parc li va merèixer el reconeixement de Reserva de la Biosfera el 1977. Des del punt de vista paisatgístic, el relleu escarpat, amb barrancs i parets calcàries, la varietat de formes i els marcats contrastos entre les tonalitats blanques dominants a les serres calcàries i els tons més foscos de les altres unitats, ha merescut la seva inclusió en l’Inventario Nacional de Paisajes Sobresalientes (ICONA 1977).

L’erosió produïda per l’aigua ha creat canons de gran bellesa, com la Garganta Verde, de 400 metres de profunditat. Així mateix, ha originat un laberint subterrani d’avencs i grutes, entre les quals destaca el complex Hundidero-Gato, la cova de major longitud d’Andalusia, on hibernen unes 100.000 ratapinyades, la població més gran d’Espanya.

Aquest Parc està adherit a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) i altres figures que recauen en ell són: Reserva Intercontinental del Mediterrani, Zona Especial de Conservació i Zona d’Especial Protecció per a les Aus. La seva declaració com a Parc Natural va ser el 13 de febrer de 1985.

espacio-natural-sierra-grazalema-1
Ubrique. Foto: Parc Natural de la Sierra de Grazalema

 

HÀBITATS

espacio-natural-sierra-grazalema-2
Cañón de las Buitreras, Cortes de la Frontera. Foto: Parc Natural de la Sierra de Grazalema

En el Parc Natural de la Sierra de Grazalema podem trobar els següents tipus d’hàbitats:
 

 • Bruguerars i matolls de zona temperada
 • Matolls arborescents mediterranis
 • Matolls termo mediterranis i preestèpics
 • Formacions herboses seques semi naturals i fàcies de matoll
 • Boscos d’esclerofil·les de pasturatge (deveses)
 • Prats humits semi naturals d’herbes altes
 • Vegetació de deus petrificant d’aigües carbonatades amb formació de toves
 • Despreniments mediterranis occidentals i termòfils
 • Pendents rocoses amb vegetació casmofítica
 • Coves no explotades pel turisme
 • Boscos de l’Europa temperada
 • Boscos mediterranis caducifolis
 • Boscos d’esclerofil·les mediterranis

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

L’element més emblemàtic del Parc, a més del dens bosc mediterrani, és el pinsapar, principalment concentrat a la Serra de la Pineda, per ser el lloc més plujós de la Península, essent la millor massa de pinsaps de les quals actualment es conserven a Andalusia. Aquesta espècie és descendent dels avets centreeuropeus que formaven aquí grans boscos en les èpoques glacials. Avui aquests pinsaps habiten únicament en aquest espai, al Parc Natural de la Sierra de las Nieves i a Sierra Bermeja (tots dos a la província de Màlaga). El pinsapar, a més de l’enorme valor biogeogràfic que té, reuneix unes condicions paisatgístiques molt notables per l’escarpat i espectacular relleu en què es troba. També es poden trobar altres formacions de gran valor com alzinars, suredes, rouredes, oliveres i boscos de ribera, com oms, salzes i àlbers que formen boscos en galeria, entre unes altres, que contribueixen a diversificar el mosaic vegetal i a explicar la seva riquesa botànica i faunística.

La varietat florística del Parc és molt alta, amb més de 1.375 taxons representats en el seu àmbit. Entre les espècies florístiques de major interès es localitzen endemismes locals de l’àrea, dels quals la distribució no sobrepassa els límits d’aquest espai protegit. El Parc Natural compta amb 14 endemismes rondeños, 33 bètics, 42 endemismes bètics mauritans, 46 ibèrics i més de 140 iber mauritans. Destaca la presència d’espècies incloses al Catàleg Andalús d’Espècies Amenaçades i a més hi ha 6 espècies d’interès comunitari per la conservació de les quals és necessari assignar zones especials de conservació.

La conservada vegetació dóna lloc també a una rica fauna, mantenint amb llavors, fruits tardorencs i pastures al cérvol, cabirol, conill, perdiu i la cabra salvatge ibèrica. Són més de 200 les espècies de vertebrats catalogades. Destaquen les nombroses aus, amb 136 espècies diferents, com l’àguila cuabarrada i el voltor comú, aquest últim té aquí les majors colònies d’Europa.

 

 FLORA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Abies pinsapo  Pinsap
 Asplenium petrarchae subsp. Bivalens  Falzia glandulosa
 Atropa baetica  
 Narcissus bugei  Narcis
 Papaver rupifragum  
 Rupicapnos africana subsp. Decipiens  
 Asplenium billotii  Falguera fina
 Avena murphyi  
 Cosentinia vellea subsp bivalens  Falguera de cinta
 Drosophyllum lusitanicum  
 Hymenostemma pseudoanthemis  
 Isoetes durieui  
 Laurus nobilis  Llorer
 Narcissus fernandesii  Narcís
 Ornithogalum reverchonii  
 Phyllitis sagitaria  
 Prunus insititia  
 Prunus mahaleb  Cirerer de Santa Llúcia
 Salix eleagnos  Salze
 Sorbus aria  Moixera
 Acer monspessulanum  Auró negre
 Celtis australis  Lledoner
 Quercus canariensis  Roure africà
 Silene mariana  
 Hymenostemma pseudoanthemis  
 Narcissus humilis (N. cavanillesii)  
 Festuca elegans  
 FAUNA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Macromia splendes  Libèl·lula
 Euphydryas aurinia  
 Austropotamobius pallipes  Cranc de riu autòcton
 Chondrostoma polylepis  
 Discoglossus jeanneae  
 Mauremys leprosa  Tortuga de rierol
 Emys orbicularis  Tortuga d’estany
 Neophron pernocterus  Aufrany
 Hieraaetus fasciatus  Àliga cuabarrada
 Circus pygargus  Esparver cendrós
 Pyrrhocorax pyrrhocorax  Gralla de bec vermell
 Gyps fulvus  Voltor comú
 Rhinolophus mehelyi  Ratpenat de ferradura mitjà
 Rhinolophus hipposideros  Ratpenat de ferradura petit
 Rhinolophus ferrum-equinum  Ratpenat de ferradura gran
 Rhinolophus euryale  Ratpenat de ferradura
 Miniopterus schreibersii  Ratpenat de cova
 Myotis emarginatus  Ratpenat d’orelles dentades
 Myotis myotis  Ratpenat de musell llarg

 

PATRIMONI

En el Parc Natural de la Sierra de Grazalema es troben 6 municipis declarats conjunts històrics: la vila de Benaocaz, la vila de Zahara de la Sierra, la població d’Ubrique, Algodonales, Ronda i el nucli antic de la població de Grazalema. Són Béns d’Interès Cultural les zones arqueològiques de Cabezo de Hortales, a Prado del Rey, i la Necròpolis de Los Gigantes a Ronda.

També són Béns d’Interès Cultural els monuments del Castell i la Torre Hexagonal de Zahara de la Sierra, les Muralles i el Castell de Aznalmara a Benaocaz, el Castell de Fátima a Ubrique, la Cova de la Pileta, amb nombroses pintures i gravats, i la Cueva del Gato, ambdues a Benaoján, així com la Torre de Agüita a Ronda.

Cal destacar l’ampli llistat de Béns d’Interès registrats pel Pla General de Béns Culturals, com les ruïnes romanes d’Ocuri, i un ric inventari de jaciments arqueològics (necròpolis, aqüeductes, vil·les i vies romanes; restes medievals i islàmiques, calcolítiques, enterraments, abrics neolítics, art rupestre, simes, etc.) de protecció específica. Entre les edificacions d’arquitectura popular es pot ressaltar la presència de nombrosos molins hidràulics, eres, tejares (edifici on es fabricaven els maons o teules), lagares, que eren els edificis on es guardava el raïm premsat, almàsseres, forns i safarejos públics.

Un altre element, en aquest cas del patrimoni etnològic, és l’artesania: marroquineria, cistelleria, espart, rajoles vidriades, objectes realitzats en suro, etc., i les famoses Mantes de Grazalema elaborades a mà amb pura llana d’ovella i de les que es poden obtenir més informació en el museu que es troba a la fàbrica de mantes i tèxtils. També forma part del patrimoni etnològic les tradicionals festes del Corpus a Zahara de la Sierra, el toro de corda a Grazalema, Villaluenga i Benaocaz, la crema de gamons a Ubrique o les lluites de moros i cristians a Banamahoma.

Més informació

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Dins l’àrea protegida trobem els següents municipis de la província de Cadis: Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga del Rosario i Zahara de la Sierra.

Pel que fa a la província de Màlaga, hi trobem: BenaojánCortes de la FronteraJimera de LíbarMontejaque i Ronda.

espacio-natural-sierra-grazalema-3
Panoràmica de Grazalema. Foto: Parc Natural de la Sierra de Grazalema

 

RUTES I CAMINS

 • Rutes a peu
  • Sendera del Descansadero
   Ruta d’1,2 km on descobrirem la font del Descansadero i les ruïnes del Molino del Susto.
    
  • Camino de los Charcones
   Sendera d’1,8 km paral·lela al naixement del riu Guadalete i amb excel·lents vistes a la Sierra de las Cumbres.
    
  • Sendera El Pimpollar
   Ruta de 3 km, de dificultat baixa, que discorre per una sendera d’arbres centenaris.
    
  • Sendera El Pinsapar
   Ruta de 10,5 km que necessita autorització donat que es troba dins la Zona de Reserva. Aquesta sendera ens endinsa en el bosc de pinsaps, avet singular que va propiciar la declaració d’aquesta zona com Reserva de la Biosfera i Parc Natural.
    
  • Sendera El Tesorillo
   Sendera curta d’1,2 km on podrem observar restos d’activitats tradicionals com el carboneig, així com gaudir del paisatge i de l’àmplia varietat d’aus.

A més d’aquestes rutes existeixen moltes altres que també poden realitzar-se tant a peu com en BTT, com per exemple la ruta La Garganta Verde, ruta del riu Majaceite o la de Llanos de Líbar.

Més informació

Centre de Visitants El Bosque
C. Fco. García Lorca s/n
11670 El Bosque, Cadis
T. 956709733

Existeix un catàleg molt ampli d’activitats d’oci i aventura en el Parc Natural, des de rutes en canoa per l’embassament de Zahara de la Sierra a escalada, ràpel, parapent, espeleologia…

També hi ha rutes per fer en cotxe 4×4 i a cavall.

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Activitats d’educació ambiental
 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Àrea infantil
 • Centre d’educació ambiental
 • Centre de visitants
 • Itineraris adaptats
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Plafons informatius
 • Visites guiades

 

Delegació Territorial de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient
Plaza de Asdrúbal s/n, 3ª planta
11071 Cadis
T. 956 008 700

Direcció-Conservació del Parc Natural
Av. de la Diputación s/n
11670 El Bosque, Cadis
T. 600 161 916
pn.grazalema.capma@juntadeandalucia.es

També poden dirigir-se als centres de visitants de Cortes de la Frontera i El Bosque; o al punt de visitants de Zahara de la Sierra.

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen en l’espai protegit són:

 • Activitat cinegètica: caça major
 • Agricultura: cultius marginals i oliveres
 • Aprofitament forestal: suro
 • Altres aprofitaments forestals: recol·lecció de productes
 • Ramaderia: ovina, bovina i caprina
 • Turisme: allotjament hoteler

 

PUBLICACIONS

 • Publicacions puntuals destacades
  • Conociendo la Naturaleza – Mapas guías de senderos e hitos de interés
  • Cuadernos de Senderos de los Parques Naturales de Andalucía
  • Folleto Jardín Botánico El Castillejo
  • Guía del Centro de Visitantes El Bosque
  • Guía Oficial del Parque Natural de la Sierra de Grazalema
  • Horario del Centro de Visitantes El Bosque
  • Horario del Ecomuseo del Agua de Benamahoma
  • Mapa-Guía del Parque Natural de la Sierra de Grazalema
  • Mapa Uso Público del Parque Natural de la Sierra de Grazalema

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.ronda.es, www.algodonales.es, www.benaocaz.es, www.ayto-elbosque.es, www.elgastor.es, www.grazalema.es, www.pradodelrey.es, www.ayuntamientoubrique.es, www.villaluengadelrosario.es, www.zaharadelasierra.es, www.benaojan.es, www.cortesdelafrontera.es, www.jimeradelibar.es, www.montejaque.es, www.juntadeandalucia.es i Viquipèdia.