Parc Natural de la Sierra de Hornachuelos

El Parc Natural de la Sierra de Hornachuelos es troba situat en el sector occidental de la província de Còrdova. Limita a l’oest amb el Parc Natural de la Sierra Norte de Sevilla, essent la frontera natural entre ambdós espais protegits el riu Retortillo. Al nord llinda amb la conca del Bembézar; a l’est, amb el riu Guadiato i, finalment, al sud, amb la vall del Guadalquivir.

Forma part del massís de Sierra Morena, denominat així pel color fosc de les roques pissarra que el componen de manera fonamental. La serra presenta un relleu suau i les seves cimes aconsegueixen una alçada màxima de 725 metres sobre el nivell del mar. Són terres no aptes pel cultiu i colonitzades per bosc mediterrani, principalment alzines i alzines sureres.

Aquest Parc Natural, amb quasi 60.000 ha i cinc nuclis de població, es caracteritza per la seva homogeneïtat i la seva escassa fragmentació, fruit de l’aplicació de mètodes tradicionals en l’aprofitament del seus recursos naturals.

espacio-natural-hornachuelos-1
Seminari, Hornachuelos. Foto: Oficina de Turisme d’Hornachuelos

El Parc va ser declarat el 28 de juliol de 1989 i alberga una de les zones de bosc mediterrani i de ribera millor conservades de Sierra Morena. Junt amb Sierra Norte de Sevilla i la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, conforma la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena.

 

HÀBITATS

En el Parc Natural de la Sierra de Hornachuelos podem trobar els següents tipus d’hàbitats:

 • Estanys temporals mediterranis
 • Matolls de margalló
 • Matolls termo mediterranis
 • Zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea
 • Deveses perennifòlies de Quercus spp.
 • Prats humits mediterranis d’herbes altes del Molinio-Holoschoenion
 • Vessants rocoses calcícoles euromediterrànies i oroibèriques occidentals amb vegetació casmofítica
 • Pendents rocoses silícies amb vegetació casmofítica
 • Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia
 • Boscos al·luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior
 • Boscos galeria de Salix alba i Populus alba
 • Galeries i matolls riberencs termo mediterranis
 • Suredes de Quercus suber
 • Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

Hornachuelos és un ecosistema mediterrani de mitja muntanya i la seva cobertura forestal es pot considerar, potser, com la millor conservada a la província de Còrdova. L’element vegetal més abundant és l’alzina, acompanyada de sureres i roures en els paratges més humits, o per l’olivera a la Vega del Guadalquivir. També es poden contemplar zones de devesa amb pasturatges, que creixen sota les alzines i sureres.

A les zones alterades per l’acció de l’home predomina l’estepa. En altres zones de matoll, predominen el llentiscle, la murta, el garric i l’arboç. A la meitat sud, es localitza un enclavament de pedra calcària on es desenvolupen el garrofer, el margalló i l’ullastre. 

Els boscos de ribera, compostos per àlbers blancs, pollancres, alisos, salzes i freixes, abrigallen els abundants cursos fluvials del Parc. Destaquen les formacions de boscos en galeria de salzes.

Aquest espai té un gran interès botànic no només per l’abundància d’espècies que en ell es troben, sinó també per l’elevat nombre d’endemismes presents amb diferents àrees de delimitació, encara que cap d’ells és local. Els endemismes ibèrics són 63, seguit dels endemismes mediterranis amb 14 espècies i 13 endemismes iber nord africans.

La principal amenaça sobre la vegetació és la intensa càrrega ramadera a la qual està sotmesa la zona.

S’ha constatat la presència al Parc d’unes 425 espècies animals, de les quals, una mica menys de 200 pertanyen a invertebrats, on destaquen espècies associades als cursos d’aigua. En l’actualitat, la Sierra de Hornachuelos acull la segona colònia de voltor negre d’Andalusia i tres colònies més de voltor comú. Diversos nius d’àguiles, daurada i cuabarrada, es localitzen en les grans copes dels arbres, davant l’escassetat de parets rocoses on nidificar. Així mateix, s’observa la presència, escassa però sempre interessant, de l’amenaçada cigonya negra.

Fins a 30 espècies de mamífers viuen al Parc, destacant el gairebé extingit linx ibèric, la mangosta comuna i la llúdria.

D’altra banda, les nombroses poblacions de cérvol i senglar han possibilitat que la serra estigui considerada com a reserva cinegètica de primera magnitud en l’àmbit nacional.
 

 FLORA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Olea europaea var. sylvestris  Olivera
 Pinus pinaster  Pinassa
 Pinus pinea  Pino pinyer
 Quercus faginea  Roure de fulla petita

 

 FAUNA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Rhinolophus ferrumequinum  Ratpenat de ferradura gros
 Rhinolophus euryale  Ratpenat de ferradura mediterrani
 Myotis myotis  Ratpenat de musell llarg
 Myotis blythi  Ratpenat de musell agut
 Miniopterus schreibersi  Ratpenat de Schreiber
 Lutra lutra  NuLlúdriatria
 Canis lupus  Llop
 Lynx pardinus  Linx ibèric
 Ciconia ciconia  Cigonya blanca
 Ciconia nigra  Cigonya negra
 Milvus migrans  Milà negre
 Milvus milvus  Milà reial
 Neophron percnopterus  Aufrany
 Gyps fulvus  Voltor comú
 Aegypius monachus  Voltor negre
 Pernis apivorus  Aligot vesper
 Circaetus gallicus  Àguila marcenca
 Aquila adalberti  Àguila imperial
 Hieraaetus pennatus  Àguila calçada
 Hieraetus fasciatus  Àguila cuabarrada
 Squalius alburnoides  
 FAUNA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Pandion haliaetus

 Àguila peixatera

 Falco columbarius  Esmerla
 Falco peregrinus  Falcó pelegrí
 Burhinus oedicnemus  Torlit
 Bubo bubo  Mussol reial
 Caprimulgus europeus  Caprimúlgid
 Apus caffer  Falciot cuablanc africà
 Alcedo atthis  Blauet
 Galerida theklae  Cogullada fosca
 Calandrella brachydactyla  Terrerola vulgar
 Lullula arbórea  Cotoliu
 Sylvia undata  Tallareta cuallarga
 Pyrrhocorax pyrrhocorax  Gralla de bec vermell
 Triturus boscai  
 Bufo calamita  Tòtil ibèric
 Rana ibérica  Granota ibèrica
 Emys orbicularis  Tortuga d’estany
 Mauremys leprosa  Tortuga de rierol
 Cobitis taenia  
 Anaecypris hispanica  
 Chondrostoma polylepis  Voga de riu
 Rutilus lemmingii  

PATRIMONI

espacio-natural-hornachuelos-2
Castell de la Floresta, Almodóvar del Río. Foto: Parc Natural de la Sierra de Hornachuelos

El ric patrimoni arquitectònic, històric i artístic dels pobles de la Sierra de Hornachuelos inclou jaciments prehistòrics, restes de vil·les preromanes i romanes, castells, torres i murs de muralles medievals, antics monestirs, esglésies renaixentistes i cases senyorials o construïdes sota els patrons de l’arquitectura popular de la serra.

A pobles com Almodóvar del Río podrem gaudir del Castell d’Almodóvar o de la Floresta, el qual s’estableix com una fortificació d’origen romà però, realment, serà amb la presència musulmana quan aquest es consolida quant a dimensions i qualitat de materials. A partir del 2002, les portes, torres, dependències i sales de la fortalesa s’han obert i tematitzat pel turisme.

També cal destacar les restes romanes i les torres àrabs que trobarem en el municipi de Posadas, la qual cosa ens indica els diferents pobladors que han ocupat la zona.

A més, i malgrat ser un dels pocs parcs que no alberguen en el seu interior cap poble, en el cor d’aquest espai protegit ens trobem amb dos nuclis historicoartístics de gran renom a la Sierra Morena cordovesa: Sant Calixto i el Seminario de Nuestra Señora de los Ángeles.

El llogaret de Sant Calixto alberga actualment el Convento de Carmelitas Descalzas de Nuestra Señora de la Sierra i va ser fundat el 1502 pels monjos basilians. No podem deixar de visitar el seu conjunt arquitectònic, així com les labors de la comunitat de les Carmelitas Descalzas, que allà s’assenta.

El Seminario de Nuestra Señora de los Ángeles va ser fundat com a monestir franciscà, cap a 1489, i en l’actualitat es troba abandonat. Junt al seminari, apareix la Penya del Frare, que va inspirar la coneguda obra del Duque de Rivas, “Don Álvaro y la fuerza del sino”; ambdós visibles des de la sendera del Bembézar.

En aquests bells municipis, es podran degustar els menjars típics serrans, com els embotits o la carn de caça, i portar com a record variats pots de mel o els treballs d’ebenistes i taxidermistes.

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Els municipis dins l’àrea protegida, tots ells a la província de Còrdova, són: Almodóvar del RíoCórdobaHornachuelosPosadas i Villaviciosa de Córdoba.

 

RUTES, CAMINS I ALTRES

Existeixen varies rutes i senderes senyalitzades, així com l’opció de descobrir el Parc a través del programa anomenat Naturaleza para todos. Es tracta d’una ruta d’unes 4 hores, aproximadament, i es surt del Centre de Visitants Laguna de Zóñar. És apta per tots els públics.

Més informació

Les senderes senyalitzades del Parc són:

 • Sendera botànica

  Es surt del Centre de Visitants Huerta del Rey i té una durada d’1 hora aproximadament (anada i tornada). És ideal per conèixer la flora més representativa del Parc.
   

 • Sendera de la Rabilarga

  El recorregut s’inicia des del Centre de Visitants Huerta del Rey i dura aproximadament 1 hora (anada i tornada). Permet observar les diferències entre el bosc mediterrani i la vegetació de ribera, passejant per la riba de rierols, una devesa, una sureda i contemplar una alzina centenària, l’Alzina dels Arrieros.
   

 • Sendera de l’Àguila

  Aquesta ruta dura 4 hores i discorre per les rodalies d’Hornachuelos.
   

 • Sendera del Bembézar

  Sendera de 4 hores de durada, aproximadament. Discorre pel marge esquerre de l’embassament de derivació del Bembézar, en el qual podrem observar alguna llúdria i aus com la cigonya negra, el voltor comú i l’àguila cuabarrada. Un altre dels atractius de la sendera és el Seminario de los Ángeles, construcció abandonada en l’actualitat però que conserva un bell entorn, així com les curioses coves excavades per al retir dels frares.
   

 • Sendera de Guadalora

  Ruta de 2 hores. Difícilment es troba en l’entorn un riu i un bosc de ribera com els que coneixerem caminant per aquesta sendera, que ens porta fins el riu Guadalora, junt al que romandrem la major part del trajecte.
   

 • Sendera de las Herrerías

  Ruta d’1,30 hores, aproximadament. Ideal per visualitzar àmplies panoràmiques sobre la Vega del Guadalquivir.

D’altra banda, l’empresa Moramiel Oro, S.L., ofereix al visitant l’opció de realitzar un taller apícola. És ideal per descobrir la pol·linització, importantíssima feina que realitza l’abella. Dura unes 4 hores i consisteix en vàries activitats com l’extracció de la mel, la visita a l’envasadora, taller d’espelmes de cera… És apte per totes les edats. També podran adquirir productes fets amb mel com caramels, fruits secs, cosmètica… i objectes d’artesania realitzats amb suro.

Més informació

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Activitats d’educació ambiental
 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Centre d’educació ambiental
 • Centre de visitants
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Observatori de fauna
 • Plafons informatius
 • Visites guiades

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen en el Parc Natural són:
 

 • Activitats cinegètiques: caça major
 • Aprofitaments forestals: sureda
 • Ramaderia: vacuna i ovina

Centre de Visitants Huerta del Rey
Oficina de Turisme d’Hornachuelos

Carretera CO-142
Hornachuelos-San Calixto, km 1
T. 957 579 656
huertadelrey@hotmail.es

 

PUBLICACIONS

 • Publicacions puntuals destacades (referències bibliogràfiques)
  • Conociendo la Naturaleza – Mapas guías de senderos e hitos de interés.
  • Cuadernos de Senderos de los Parques Naturales de Andalucía.
  • Guía para la visita del Centro de Visitantes de Huerta del Rey (castellano e inglés).
  • Guía Oficial del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos.
  • Información general del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos.
  • Mapa Uso Público del Parque Natural Sierra de Hornachuelos.
  • Senderos del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos.

 

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.hornachuelosrural.com, www.juntadeandalucia.es, www.andalucia.org, www.moramiel.com i Viquipèdia.