Parc Natural de Los Alcornocales

El Parc Natural de Los Alcornocales està situat a l’extrem occidental de la Serralada Bètica. Està constituït per un conjunt de serres de relleu abrupte i acusades pendents, seguint una direcció general nord-sud en l’àrea septentrional i sud-est nord-est en el terç meridional, presentant el punt més alt en el Pic de l’Aljibe (1.092 metres).

És el tercer en extensió dels espais naturals protegits d’Andalusia. Pertany majoritàriament a la província de Cadis, excepte l’extrem nord oriental que forma part de Màlaga.

Geogràficament limita al nord amb el Parc Natural Sierra de Grazalema; la Campiña Gaditana a l’oest; al sud-oest la Depressió de la Janda i la Sierra de Fates; el Parc Natural de l’Estret al sud, i el Campo de Gibraltar i la vall del riu Guadiaro al sud-est i est, respectivament.

El Parc Natural de Los Alcornocales va ser declarat el 28 de juliol de 1989 i la superfície de l’àrea protegida és de 167.767 ha. Les seves masses de surera figuren en el V Programa d’Acció Comunitària, catalogades entre els principals boscos residuals comunitaris; així com la seva riquesa biològica associada. A més, està declarat com Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA). La catalogació d’una àrea com ZEPA implica la seva consideració com Zona Especial de Conservació (ZEC) i, per tant, la seva inclusió a la Xarxa Natura 2000.

espacio-natural-alcornocales-1
Parc Natural de Los Alcornocales. Alcalá de los Gazules, El Picacho. Foto: Lluís Català

 

HÀBITATS

espacio-natural-alcornocales-2
Parc Natural de Los Alcornocales. Castellar de la Frontera, La Almoraima. Foto: Lluís Català

En el Parc Natural de Los Alcornocales podem trobar els següents tipus d’hàbitats:
 

 • Suredes de Quercus suber
 • Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
 • Boscos al•luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior
 • Boscos mediterranis de Taxus baccata
 • Boscos de Castanea sativa
 • Aigües estancades
 • Bruguerars i matolls de zones temperades
 • Matolls termo mediterranis i preestèpics
 • Formacions herboses seques seminaturals i fàcies de matoll
 • Zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea
 • Boscos d’esclerofil•les de pasturatge (deveses)
 • Prats humits seminaturals d’herbes altes
 • Despreniments rocosos
 • Altres hàbitats rocosos
 • Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia
 • Rouredes galaicoportugueses amb Quercus robur i Quercus pyrenaica
 • Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis
 • Boscos galeria de rius de cabdal intermitent mediterranis amb Rhododendron ponticum, Salix i altres.

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

El Parc Natural posseeix una extensió de sureda de 119.000 hectàrees, quasi el 50% de les 245.000 hectàrees que es troben a Andalusia. En els tàlvegs i ombries la sureda dóna pas al gal·ler, i a les vessants de sòls empobrits cedeix el terreny al matoll de brucs, estepes, brugueroles i quercus lusitanica.

La vegetació singular en aquesta zona és la que ocupa les estretes capçaleres dels rierols, formant boscos de ribera denominats canutos, que s’estenen per les vessants humides i reben el nom de boscos de boira.

Aquest espai natural pertany a la regió biogeogràfica mediterrània. Es determina l’existència de 25 hàbitats naturals que ocupen un 48% de la superfície del Parc. D’aquesta superfície, aproximadament un 52% està constituïda per sureda pura, sense espècies acompanyants. A més, cal destacar la presència de tres espècies de flora: Culcita macrocarpa, Marsilea ba-tardae i Narcissus viridiflorus.

El Parc alberga una interessant comunitat faunística, resultat de la riquesa dels ecosistemes naturals presents i del seu bon grau de conservació. S’ha detectat la presència de més de 250 espècies de vertebrats, entre els que cal destacar el grup de les aus com el més nombrós, amb unes 165 espècies comptabilitzades. A continuació, i amb una xifra més baixa, es troben els mamífers (49), els rèptils (21), els amfibis (11) i, en últim lloc, els peixos (7).

espacio-natural-alcornocales-3
Rhododendron ponticum. Foto: Fons fotogràfic del GDR de Los Alcornocales

 

 FLORA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Olea europaea  Olivera
 Quercus pyrenaica  Reboll
 Quercus canariensis  Roure africà
 FAUNA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Ciconia ciconia  Cigonya blanca
 Milvus migrans  Milà negre
 Pernis apivorus  Aligot vesper
 Hieraaetus pennata  Àguila calçada
 Circaetus gallicus  Àguila marcenca
 Gyps fulvus  Voltor comú
 Neophron percnopterus  Aufrany
 Herpestes ichneumon  Mangosta comuna
 Geneta geneta  Geneta
 Lutra lutra  Llúdria
 Felis silvestis  Gat salvatge
 Cervus elaphus  Cérvol

 

PATRIMONI

espacio-natural-alcornocales-4
L’arrieria. Foto: Fons fotogràfic del GDR de Los Alcornocales

El Parc compta amb un patrimoni rural de gran importància, lligat a les activitats tradicionals i els valors naturals de la zona. El Grup de Desenvolupament Rural de Los Alcornocales porta diversos anys engegant projectes els objectius dels quals són fomentar i recolzar la recerca, conservació i difusió del patrimoni rural de Los Alcornocales, inculcant als habitants del territori un interès pel coneixement i la conservació d’aquest patrimoni en totes les seves vessants i donant a conèixer la riquesa patrimonial a altres destinacions geogràfiques.

Entre els elements de valor destaca el patrimoni arqueològic de l’època prehistòrica, que consta des de dòlmens a pintures rupestres, jaciments d’època romana, nombrosos castells i monuments d’època medieval. Molt important és el patrimoni etnològic lligat a les activitats tradicionals com a Puertollano, on encara trobem tres molins d’aigua tradicionals i encara actius. També cal destacar el carboneig, activitat que va ser de gran importància econòmica pels habitants de la zona del Parc.

Una de les activitats més destacables és la pela i la transformació del suro. Aquesta activitat suposa l’esdeveniment social i econòmic del calendari anual del Parc. Mostra dels molts usos que ofereix el suro (artesania, revestiment, teixits, aïllant…) es poden observar a través dels tallers artesanals que s’ofereixen.

La ramaderia, l’arrieria i l’etnobotànica també són activitats de gran importància deixant un ampli patrimoni cultural i etnogràfic, mostra de la relació dels humans amb els animals i amb les plantes i els fongs.

Més informació

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Dins l’àrea protegida, i a la província de Cadis, trobem els següents municipis: Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Los Barrios, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, El Bosque, Castellar de la Frontera, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Medina-Sidonia, Prado del Rey, San José del Valle, Tarifa Ubrique. A la província de Màlaga trobem el municipi de Cortes de la Frontera.

 

RUTES I CAMINS

Existeixen diferents rutes que ens mostren el patrimoni arqueològic i etnològic lligat a les activitats tradicionals dels pobles que formen part de l’àrea protegida del Parc.

 • Ruta Arqueològica I, Prehistòria

  A través d’aquesta ruta, descobrirem importants vestigis del paleolític inferior i superior.
   

 • Ruta Arqueològica II, Romana

  A través de les senderes, trobem importants restes arqueològiques i arquitectòniques de l’època que es converteixen en instrument cultural, educatiu i turístic.
   

 • Ruta arqueològica III, Medieval

  Aquesta ruta mostra el patrimoni monumental de l’època en què els musulmans passaven per la zona per arribar al continent europeu, deixant estructures encaminades a la defensa, com castells, muralles, torres de vigilància i fortaleses.
   

 • Ruta Monumental

  El caràcter de frontera que va tenir la zona de l’Estret va obligar als seus municipis a defensar-se darrere de muralles, i dins d’elles va créixer el caseriu islàmic amb caràcter laberíntic d’estrets i costeruts carrerons, traçat que encara perdura a les poblacions. El patrimoni monumental de les mateixes abasta tots els estils, èpoques i formes artístiques.

 • El Corredor Verd

  Ruta de gran diversitat paisatgística i ecològica on podem trobar i gaudir de l’extensa Campiña Gaditana, embassaments, planes fluvials, etc.
   

 • Ruta Tarifa-Los Barrios

  Recorre la zona del sud de Los Alcornocales a vista de l’estret de Gibraltar, que combina elements naturals amb conjunts monumentals, centres històrics i elements etnogràfics.
   

 • Ribera de Palmones

  Petita ruta a través de diverses vies pecuàries amb diferents ecosistemes i paisatges sobre els cursos de l’aigua.

Més informació

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Activitats d’educació ambiental
 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Centre d’educació ambiental
 • Centre de visitants
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Observatori de fauna
 • Plafons informatius
 • Visites guiades

Oficina del Parc Natural de Los Alcornocales
Ctra. Alcalá-Benalup-Casas Viejas. Km 1, CEDEFO
11180 Alcalá de los Gazules, Cadis
T. 956 418 901
pn.alcornocales.cma@juntadeandalucia.es
www.alcornocales.org

En el municipi d’Alcalá de los Gazules podran trobar l’Aula de naturalesa El Picacho i el Centre de Visitants El Aljibe. També existeixen punts d’informació a Los Barrios, Jimena de la Frontera i Benalup-Casas Viejas.

Si sou amants del turisme de natura i la bicicleta de muntanya no podeu deixar d’acostar-vos al recentment inaugurat Centre BTT Alcornocales, ubicat al municipi de Los Barrios.

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen en el Parc són:

 • Activitats organitzades: esportives
 • Agricultura: olivera
 • Ramaderia: ovina i vacuna
 • Pesca i  aqüicultura: pesca esportiva en embassaments
 • Silvicultura i explotació forestal: suro, fusta i altres productes diferents a la fusta

 

PUBLICACIONS

 • Publicacions puntuals destacades (referències bibliogràfiques)
  • Al sur de Los Alcornocales: guía turística de sus municipios. Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales.
  • Guía del excursionista Parque Natural de Los Alcornocales. Edición Leader GDR de Los Alcornocales – Ed. La Serranía.
  • Guía Didáctica para Alumnos de Educación Primaria. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Consejería de Medio Ambiente.
  • Guía Didáctica para Alumnos de Educación Secundaria. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Consejería de Medio Ambiente.
  • Guía divulgativa sobre el producto corchero en Los Alcornocales. Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales.
  • Mapa 1:60.000 Parque Natural de Los Alcornocales. Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
    
 • Publicacions periòdiques
  • Memòries anuals Parque Natural de Los Alcornocales, disponibles pels usuaris que les sol·liciten des de 1990 fins 2009.
    
 • Fonts on obtenir les publicacions (digitals o impreses)
  • Oficina del Parc Natural de Los Alcornocales
  • Centre de Visitants del Parc Natural de Los Alcornocales
  • GDR de Los Alcornocales (guies de l’excursionista, dels municipis i altres publicacions)

espacio-natural-alcornocales-5
Parc Natural de Los Alcornocales. Casas Viejas, finca Núñez. Foto: Lluís Català

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.alcornocales.org, www.juntadeandalucia.es, www.andalucia.org, www.gdralcornocales.org i Viquipèdia.