Parc Natural de Batuecas y Sierra de Francia

El Parc Natural de Batuecas y Sierra de Francia es troba en les estribacions occidentals de la Serralada Central, al sud de la província de Salamanca, i s’estén al llarg de 15 municipis, amb una superfície de 31.801,91 ha. Les cotes van des dels 400 metres (a Sotoserrano, municipi en la ribera del riu Alagón) a les més altes que es situen en el Pic Hastiala (1.735 metres) i a la cresta de la Penya de França (1.723 metres).

El Parc s’estableix en la divisòria de dues conques hidrogràfiques: els rius Alagón, França i Batuecas, que aboquen al Tajo, mentre que l’Alagón pertany al Duero. Encara que està situat a la regió mediterrània, la diferència altitudinal existent i l’orientació de la vessant determinen l’existència de zones amb clara influència atlàntica, i unes altres molt més càlides de tendència mediterrània, que en conjunt afavoreixen una gran diversitat faunística i florística, i permeten la producció de cireres, raïms, olives o castanyes.

Aquest singular entorn engloba una gran riquesa cultural i un important patrimoni històric-artístic.

espacio-natural-batuecas-1
Meandre del riu Alagón, Sotoserrano. Foto: Parc Natural de Batuecas y Sierra de Francia

El Parc va ser declarat el juny de l’any 2000. El 1973 es va declarar Reserva Regional de Caça i el 1991, Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), zona que inclou el conjunt d’“Arca y Buitrera” i “Las Batuecas”.

 

HÀBITATS

En el Parc Natural de Batuecas y Sierra de Francia podem trobar els següents tipus d’hàbitats:

 • Bruguerars secs europeus
 • Bruguerars oromediterranis endèmics amb argilaga
 • Zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea
 • Deveses perennifòlies de Quercus spp
 • Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia
 • Boscos al·luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior
 • Rouredes galaicoportugueses amb Quercus robur i Quercus pyrenaica
 • Boscos galeria de Salix alba i Populus alba
 • Alzinars de Quercus suber
 • Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

espacio-natural-batuecas-2
Faig d’Herguijuela de la Sierra. Foto: Parc Natural de Batuecas y Sierra de Francia

A les zones més elevades del Parc Natural predominen el bàlec i l’eriçó groc, dues comunitats adaptades a les dures condicions climàtiques. A les zones de menor altitud trobem boscos de reboll, amb sotabosc de grèvols, servera, auró blanc i castanyers. A les zones de roureda més fredes, humides i orientades al nord-oest, trobem alguns bedolls. És ressenyable la presència al territori d’alguns roures de condicions climàtiques més humides, com el pènol o el famós faig d’Herguijuela de la Sierra, referit per multitud d’autors com un dels més meridionals de la Península Ibèrica.

Descendint en altitud, cap al sud, trobem espècies típicament mediterrànies i emblemàtiques d’aquest espai: l’alzina. Al costat de les alzines trobem, entre l’estepa de làdan, notables exemplars de sureres, teixos, arboços, marfull, llentiscles, ginebres i algun lledoner. Dins del Parc es troben també comunitats higroturboses típiques del Sistema Central, en les que destaquen la carnívora atrapamosques o els brucs d’aiguamoll. A més, apareixen grans àrees conreades d’arbres fruiters, especialment cirerers, vinyers i oliveres.

Com a espècie exclusiva del Parc Natural cal destacar l’Armeria salmantica, planta de branques atapeïdes, de la família de les plumbaginàcies, que forma petites mates i creix únicament a l’entorn de la Penya de França.

Es conserven i protegeixen les formacions vegetals més representatives d’aquesta àrea de l’espai natural, així com aquelles que presenten un major perill de degradació irreversible o alberguen flora o fauna d’especial valor.

Un total de 213 espècies de vertebrats estan catalogades al Parc, de les quals 9 corresponen al grup dels peixos, 13 al d’amfibis, 19 al de rèptils, 126 al de les aus i 46 al del mamífers.

 

Entre els amfibis destaquen el tritó ibèric, el tòtil ibèric, la granota ibèrica i la granota pintada. Respecte als rèptils cal destacar la sargantana de la Penya de França, endemisme descrit recentment exclusiu d’aquestes serres.

Quant a les aus, ressaltar l’àguila real, el voltor negre, el comú, el falcó pelegrí, l’aufrany, el mussol reial i la cigonya negra, catalogada en perill d’extinció.

Entre les 46 espècies de mamífers, cal ressenyar la cabra salvatge ibèrica, reintroduïda amb gran èxit a la dècada dels 70 i que va habitar des d’antic els cims pedregosos d’aquestes serres. També hi habita el teixó, el gat salvatge, la mangosta comuna, la fagina, l’almesquera i la llúdria. Cabirols, cérvols i senglars són altres de les espècies habituals.

 

espacio-natural-batuecas-3
Cigonya negra. Foto: Parc Natural de Batuecas y Sierra de Francia

 

 FLORA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Armeria salmantica  
 Quercus robur  Roure pènol
 Fagus sylvatica  Faig d’Herguijuela
 Dionaea muscipula  Carnívora atrapamosques
 Erica ciliaris  Brucs d’aiguamoll
 FAUNA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Cervus elaphus  Cérvol comú
 Eliomys quercinus  Rata cellarda
 Genetta genetta  Geneta
 Capra pyrenaica  Cabra salvatge
 Galemys pyrenaicus  Almesquera
 Lutra lutra  Llúdria
 Felis silvestris  Gat salvatge
 Meles meles  Toixó
 Herpestes ichneumon  Mangosta comuna
 Martes foina  Fagina
 Aegypius monachus  Voltor negre
 Hieraaetus pennatus  Àguila calçada
 Athene noctua  Mussol comú
 Aquila chrysaetos  Àguila reial
 Cyanopica cyana  Garsa blava
 Falco peregrinus  Falcó pelegrí
 Gyps fulvus  Voltor comú
 Neophron percnopterus  Aufrany
 Bubo bubo  Mussol reial
 Ciconia nigra  Cigonya negra
 Triturus boscai  Tritó ibèric
 Bufo calamita  Tòtil
 Rana ibérica  Granota ibèrica
 Iberolacerta mertinezricai  Llangardaix de la Peña de França
 Timon lepidus  Llangardaix ocel•lat
 Malpolon monspessulanum  Colobra bastarda
 Cobitis vettonica  

 

 

PATRIMONI

El Parc presenta una gran riquesa cultural i un important patrimoni historic-artístic. Poblat des d’antic, el Parc presenta restes arqueològiques i Béns d’Interès Cultural, entre els quals destaquen abundants abrics rocosos amb pintures rupestres.

Altres elements rellevants són diversos assentaments preromans, que van originar pobles com Cepeda, les explotacions mineres romanes de El Cabaco, els monestirs de la Penya de França i Batuecas, així com diferents construccions i restes de caràcter religiós, militar i civil de pràcticament tots els períodes històrics.

D’altra banda, quatre pobles integrats en l’espai protegit han estat declarats Conjunts Històric-Artístics: La Alberca, Miranda de Castañar, Mogarraz i Sant Martín del Castañar; i la resta de les localitats conserven bons exemples d’una arquitectura tradicional exclusiva, enclavaments amb pintures rupestres, restes de mines romanes o ermites i monestirs repartits per tot el seu territori.

Com tota edificació tradicional, la tipologia de les construccions d’aquesta comarca queda definida per les característiques del medi: els materials bàsics són la pedra de granit, quarsita i pissarra, així com la fusta de roure i castanyer. L’orografia abrupta obliga a construir pobles densos i habitatges de disseny vertical (3 i fins a 4 alçades).

espacio-natural-batuecas-4
Vall Belén. Foto: Parc Natural de Batuecas y Sierra de Francia

 

Cal destacar que a la comarca es mantenen tradicions centenàries, com el folklore, les festes tradicionals i les artesanies locals de brodats, orfebreria de l’or, vestits típics, cistelleria de castanyer, fusta i ceràmica.

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Dins l’àrea protegida trobem els següents municipis, tots ells a la província de Salamanca: CepedaEl CabacoEl MaílloHerguijuela de la Sierra
La AlbercaMadroñalMiranda del CastañarMogarrazMonforte de la SierraMonsagroNava de FranciaSan Martín del CastañarSerradilla del ArrolloSotoserrano i Villanueva del Conde.

 

RUTES I CAMINS

Existeixen més de 20 rutes marcades per descobrir el Parc Natural de Batuecas y Sierra de Francia, així com una travessia per la Serra de França que consta de 5 etapes: el GR-10.

El GR-10, integrat dins de la ruta europea I-7, creua al nostre país les comunitats de València, Aragó, Castella-La Manxa, Madrid, Castella i Lleó i Extremadura (aquesta última per una variant), per finalment endinsar-se en terres portugueses.

Durant el seu recorregut pel Parc Natural de Batuecas y Sierra de Francia, travessat d’est a oest al llarg de 48,5 quilòmetres, en els quals s’inclouen dues curtes variants, pot admirar-se un repertori vegetal divers, amb presència d’espècies d’influència més atlàntica, com rebolls i castanyers, i d’espessos boscos mediterranis d’alzines, arboços i marfulls. L’itinerari té el seu epicentre a les roques càrstiques de la Penya de França.

Més informació

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Activitats d’educació ambiental
 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Àrea infantil
 • Centre d’educació ambiental
 • Centre de visitants
 • Itineraris adaptats
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Plafons informatius
 • Visites guiades

Centre de Visitants Casa del Parque
Ctra. Las Batuecas s/n
37624 La Alberca, Salamanca
T. 923 415 421
cp.batuecas@patrimonionatural.org
www.patrimonionatural.org
www.miespacionatural.es

espacio-natural-batuecas-5
Carballo. Foto: Parc Natural de Batuecas y Sierra de Francia

Trobem també equipaments lligats al patrimoni històric i etnogràfic de gestió municipal:

 • La Alberca: Aula arqueològica de Las Batuecas
 • El Cabaco: Centre d’Interpretació de la mineria romana de l’or Las Cávenes.
 • Mogarraz: Museu Etnogràfic Casa de las artesanías.
 • Monsagro: Museu de fòssils.

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen a l’espai protegit son:

 • Activitat esportiva: senderisme
 • Activitat forestal: fusta
 • Aprofitament cinegètic: caça i pesca
 • Ramaderia

 

PUBLICACIONS

 • Publicacions puntuals destacades
  • Mapa de vegetación de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
  • Parque Natural de Batuecas y Sierra de Francia. Junta de Castilla y León.

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.ayuntaweb.info/villanuevadelconde, www.patrimonionatural.org/rutas_de_senderismo.php, www.miespacionatural.es, www.ayuntamiento.es/cepeda, www.el-cabaco.com, www.ayuntamiento.es/el-maillo, www.herguijueladelasierra.com, www.laalberca.com, www.desvansims.com/madronal, www.i-bejar.com/mirandadelcastanar, www.mogarraz.es, www.dipsanet.es/usr/monforte, www.ayuntamiento.es/monsagro, www.navadefrancia.com, www.reyconet.es/sanmartindelcastañar, www.serradilladelarroyo.es, www.sotoserrano.com i Viquipèdia.