Parc Natural de Despeñaperros

El Parc Natural de Despeñaperros, amb una superfície de 7.649 ha, es localitza al nord de la província de Jaén, en el municipi de Santa Elena, limitant amb Ciudad Real. Es situa al pas natural entre l’altiplà castellà i la Sierra Morena Oriental d’Andalusia, que s’estableix a través del congost del riu Despeñaperros. Aquest riu, que dóna nom a l’espai protegit i el recorre de nord a sud, origina espectaculars paisatges com Los Órganos, format per quarsites de gran duresa i aparença de gegantescs tubs verticals, el Salto del Fraile i Las Correderas. A les ombries d’aquests tallats, habiten interessants espècies vegetals.

Tot i que Despeñaperros és un dels parcs naturals de menor superfície d’Andalusia, concentra un extraordinari patrimoni geològic, natural i històric. Els seus congosts han estat l’escenari de diferents episodis èpics com la batalla de Las Navas de Tolosa.

Va ser declarat Parc Natural el 28 de juliol de 1989.

espacio-natural-despenaperros-1
Cascada Cimbarra. Foto: Parc Natural de Despeñaperros

 

HÀBITATS

En el Parc Natural de Despeñaperros podem trobar els següents tipus d’hàbitats:

 • Estancs temporals mediterranis
 • Bruguerars secs europeus
 • Bruguerars oromediterranis endèmics amb aliaga
 • Matolls arborescents de Juniperus spp
 • Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachypodietea
 • Deveses perennifòlies de Quercus spp
 • Prats humits mediterranis d’herbes altes de Molinio-Holoschoenion
 • Vessants rocosos silícics amb vegetació casmofítica
 • Boscos al·luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior
 • Boscos galeria de Salix alba i Populus alba
 • Rouredes galaico-portugueses amb Quercus robur i Quercus pyrenaica
 • Zones d’arbustos, tamarigar i espinals riberencs
 • Boscos de Olea i Ceratonia
 • Suredes de Quercus suber
 • Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

espacio-natural-despenaperros-2
Sureda. Foto: Parc Natural de Despeñaperros

Les espècies més abundants en el Parc Natural són, per ordre d’extensió, pi negre, pi pinyoner, alzina surera, alzina, roure i reboll.

En els cursos fluvials, com el Barranc de Valdeazores, predomina la muntanya mediterrània amb perers silvestres, arboços i marfulls, que donen a aquest espai diferents colors al llarg de la tardor. A l’ombria, com el Collado de la Estrella, predomina la roureda de roure garriguenc i rebolls.

Les zones més assolellades, en canvi, són el regne de l’alzina, que es barreja amb el pi, el garric o l’estepa. En aquesta densa vegetació troben refugi el cérvol o el porc senglar, espècies aprofitades cinegèticament i que comparteixen l’hàbitat amb majestuoses aus rapinyaires, com l’àguila imperial ibèrica o el voltor comú.

Altres unitats menys representades són els pasturatges, 4,5% del total, els cultius, un 1%, i matolls la resta de la superfície del Parc Natural.

En el Parc es cita una espècie catalogada com en perill d’extinció, una centàurea endèmica de Sierra Morena. Entre les espècies considerades com vulnerables, tenim l’auró, l’auró de Granada, una falguera, el lledoner, el server silvestre, el cirerer silvestre, el roure andalús i el reboll.

La importància faunística del Parc ve determinada per l’heterogeneïtat de la seva vegetació, a vegades impenetrable, junt amb la complexa orografia i la seva vocació agrícola de la zona.

L’escassa superfície d’aquest espai protegit, en comparació amb altres parcs naturals d’Andalusia, no fa que disminueixi la diversitat d’espècies que es poden trobar en ell. En concret, hi ha descrites un total de 177 espècies de fauna (38 mamífers, 104 aus, 19 rèptils, 11 amfibis i 5 peixos), sense comptar amb la important fauna invertebrada associada als cursos fluvials.

Destaquen per la seva importància espècies prioritàries com el linx i el llop, la llúdria, el gat silvestre i la mangosta. Però el grup faunístic més gran és el de les aus, amb espècies tan singulars com l’àguila imperial ibèrica, el voltor comú o el mussol comú. En la fauna piscícola destaquen espècies com el barb gitano, endèmic de la Península Ibèrica. Els amfibis i rèptils també es troben ben representats.

 

 FLORA 
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Centaurea citricolor  Centàurea montana
 Acer monspessulanum  Auró negre
 Acer opalus subsp. Granatense  Auró de Granada
 Asplenium billotii  Falguera
 Celtis australis  Lledoner
 Sorbus torminalis  Serval silvestre
 Prunus avium  Cirer
 Quercus canariensis  Roure africà
 Quercus pyrenaica  Reboll

 

 FAUNA 
 ESPÈCIE NOM COMÚ 
 Squalius alburnoides  
 Mauremys leprosa  Tortuga de rierol
 Emys orbicularis  Tortuga d’estany
 Gyps fulvus  Voltor comú
 Circaetus gallicus  Àguila marcenca
 Aquila chrysaetos  Àguila reial
 Hieraaetus pennatus  Àguila calçada
 Hieraaetus fasciatus  Àguila cuabarrada
 Bubo bubo  Mussol reial
 Aquila adalberti  Àguila imperial ibèrica
 Lutra lutra  Llúdria
 Canis lupus  Llop ibèric
 Lynx pardinus  Linx ibèric

 

PATRIMONI

Degut a la seva ubicació estratègica, aquestes terres van ser poblades per nombroses cultures, des de la prehistòria, que han deixat interessants signes al seu pas. Una d’elles, la ibera, realitzava ofrenes en forma d’estatuetes de bronze, conegudes com a ninots pels habitants de la zona. Aquestes ofrenes religioses es duien a terme a llocs considerats sagrats com el Santuario del Collado de los Jardines, on es troba la Cueva de los Muñecos.

A més, en alguns d’ells, poden trobar-se anteriors i atípiques mostres d’art rupestre, que confirmen la percepció mística que l’home antic va tenir d’aquests llocs. Altres exemples d’aquestes pintures es troben a coves com la del Santo o la de Vacas de Retamoso. L’antiga calçada romana empedrada, que discorre junt amb una frondosa vegetació natural, també forma part del llegat del passat a Despeñaperros. El visitant pot recórrer-la gràcies a la Sendera del Empedraíllo.

Bé mereix una visita el nucli urbà de Santa Elena, on destaca la plaça, l’església parroquial de Santa Elena i el pòsit de Diezmos i Labradores.

Més informació: Santa Elena i Viquipèdia.

espacio-natural-despenaperros-3
Cueva de Los Muñecos. Foto: Parc Natural de Despeñaperros

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Com hem esmentat anteriorment, dins de l’àrea protegida només trobem el municipi de Santa Elena, de la província de Jaén.

 

RUTES, CAMINS I ALTRES

Més informació

Altres activitats que es poden realitzar al Parc Natural de Despeñaperros són els recorreguts en bicicleta, en cotxe 4×4, a cavall, etc., o bé les activitats mediambientals que ofereix l’empresa Puerta Natura.

També es pot gaudir de la cuina tradicional de la serra: carn de caça, bolets, fruits secs, plantes aromàtiques… Són famoses les truites d’Alfonso XIII (amb ous, pernil, xampinyons, ronyons de be, trufa, etc.), el ajomorro, els ous de Miranda, els andrajos, les puchas, etc., i en Setmana Santa els dolços com les flores, els pestiños, les torrijas i els roscos fritos.

Més informació

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Àrea infantil
 • Centre de visitants
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Observatori de fauna
 • Plafons informatius

 

Delegació Provincial de la Conselleria de Medi Ambient
C. Dr. Eduardo García-Triviño López 15, 3ª planta
23071 Jaén
T. 953 368 800
pn.despenaperros.cma@juntadeandalucia.es

Centre de Visitants Puerta de Andalucía
Ctra. A-4 Madrid-Cádiz, km 257
23213 Santa Elena, Jaén
T. 953 609 706
ecoturismo@egmasa.es

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen a l’espai protegit són:
 

 • Activitat cinegètica: caça major i menor
 • Agricultura: olivera
 • Apicultura
 • Aprofitament forestal de la fusta: pi negre
 • Aprofitament forestal diferent de la fusta: suro i recol·lecció de pinyes
 • Ramaderia: porcina, ovina i bobina
 • Altres aprofitaments: recol·lecció de llenya per ús domèstic, bolets i espàrrecs
 • Turisme: rural, senderisme i ciclisme

PUBLICACIONS

 • Publicacions puntuals destacades
  • Conociendo la Naturaleza – Mapas guías de senderos e hitos de interés
  • Cuadernos de Senderos de los Parques Naturales de Andalucía
  • Guía Oficial del Parque Natural de Despeñaperros
  • Horario del Centro de Visitantes Puerta de Andalucía
  • Mapa Uso Público del Parque Natural de Despeñaperros
    
 • Fonts on obtenir les publicacions

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.santaelena.es/el-municipio/patrimonio-historico.html, www.santaelena.es, www.juntadeandalucia.es, http://santaelena.over-blog.es, www.puertanatura.com i Viquipèdia.