Parc Natural de la Sierra de las Nieves

El Parc Natural de la Sierra de las Nieves es troba a la comarca natural de la Serrania de Ronda, a la província de Màlaga. Aquest territori muntanyenc està retallat per profunds i espectaculars barrancs com el Tajo de la Caina, amb més de 100 metres de caiguda. També, i a causa de la naturalesa calcària del sòl, s’originen avencs com la Gesm, el tercer en profunditat del món amb els seus 1.100 metres. La cota mínima, de 192 metres, es situa en el cabal del riu Verde, i la màxima, de 1.919 metres, en el cim de Torrecilla.

El més important bosc de pinsaps, una espècie exclusiva del sud peninsular i del nord del Marroc, ocupa una mica més de 3.000 ha a la Sierra de las Nieves. Aquí es troba, a més, una de les poblacions més nombroses d’Andalusia de la cabra muntanyenca.

El Parc ocupa una superfície de 20.163 ha i forma part de la Reserva de la Biosfera “Sierra de las Nieves y Entorno”, que té una superfície de 93.930 ha. Altres figures que recauen en aquest espai són: Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterrani, Zona Especial de Conservació (ZEC) i Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA Sierra de las Nieves). Cal destacar que també es troba adherit a la Carta Europea de Turisme Sostenible.

espacio-natural-sierra-nieves-1
Vall del riu Turón el Burgo. Foto: Parc Natural de la Sierra de las Nieves

 

HÀBITATS

En el Parc Natural de la Sierra de las Nieves podem trobar el següents tipus d’hàbitats:

 • Bruguerars i matolls de zona temperada
 • Matolls arborescents mediterranis
 • Matolls termo mediterranis i preestèpics
 • Prats naturals
 • Formacions herboses seques seminaturals i fàcies de matolls
 • Prats humits seminaturals d’herbes altes
 • Àrees pantanoses calcàries
 • Despreniments rocosos
 • Vessants rocoses amb vegetació casmofítica
 • Altres hàbitats rocosos
 • Boscos de l’Europa temperada
 • Boscos mediterranis caducifolis
 • Boscos d’esclerofil·les mediterranis
 • Boscos de coníferes de muntanya mediterrànies i macaronèsiques

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

espacio-natural-sierra-nieves-4
Estepa. Foto: Parc Natural de la Sierra de las Nieves

Aquest Parc, per ser una zona de frontera entre el domini atlàntic i mediterrani, unit a la varietat litològica, la complexitat del substrat, els desnivells de més de 1.500 metres d’algunes vessants i la influència climàtica, posseeix gran diversitat florística.

A l’alta muntanya, on són freqüents les precipitacions i la formació de boires, abunda el roure de fulla petita i el pinsap. Aquest singular avet tan sols viu a les serres altes de l’extrem occidental de la serralada subbètica i a la serralada de Yebala, al nord del Marroc. Pel que fa al roure de fulla petita, aquesta espècie ha estat talada de forma abusiva durant llarg temps i substituïda per pinedes procedents de repoblacions. No obstant això, queden alguns boscos a La Torrecilla i a la muntanya Los Quejigales. Cal destacar també la presència de teixos i nogueroles.

 

En altituds més baixes abunden l’alzina i l’alzina surera, sobretot en els municipis d’Istán i Monda. També existeixen petites masses de garrofer i  castanyers, aquests últims explotats a Tolox i Parauta.

Al Parc Natural de la Sierra de las Nieves s’han descrit 23 hàbitats inclosos en la Directiva 92/43/CEE, dels quals tres són d’interès prioritari: deus petrificants amb formació de tuf, els boscos mediterranis endèmics de Juniperus sp, i les zones subestèpiques de gramínies i anuals.

Entre les espècies presents i que es consideren en perill d’extinció estan el teix, el pinsap, el roure garriguenc, el tabac gros o belladona, un narcís i una papaveràcia.

Entre les vulnerables es troben el llorer, el cirerer, l’auró, l’auró de Granada, el grèvol, el lledoner, la moixera, un endemisme de les serralades de Màlaga, una falguera i el reboll, entre d’altres.

Aquest espai protegit alberga una gran diversitat faunística, resultat dels paisatges de mitja i alta muntanya que es troben representats i de la seva ubicació en la ruta migratòria de l’Estret. De les 150 espècies descrites en el Parc, les aus representen gairebé un centenar. Destaca entre la fauna piscícola el cachuelo, per ser un endemisme ibèric. Els ambients fluvials acullen també el cranc de riu autòcton. Una altra espècie singular del Parc és el tòtil ibèric.

La riquesa en espècies cinegètiques d’aquestes serralades va fer que el 1972 es declaressin quasi 22.000 ha com Reserva Nacional de Caça. Gràcies a això, s’han preservat espècies com la cabra muntanyenca. Altres com la daina i el mufló han estat introduïdes també per la caça, quedant restringides a un vedat tancat.

En el Parc habiten espècies animals protegides per la llei, com el gat salvatge, l’àguila daurada o la llúdria, espècie aquesta última de la qual queden ja pocs exemplars al riu Verde.

 

 FLORA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Atropa baetica

 Tabac gros

 Taxus bacata  Teix
 Galium viridiflorum  
 Abies pinsapo  Pinsap
 Narcissus bugei  Narcís
 Quercus alpestris  Roure de muntanya
 Sarcocapnos baetica ssp. baetica  Papaveràcia
 Acer monspessulanum  Auró negre
 Acer opalus ssp. Granatense  
 Arenaria capillipes  
 Armeria colorata  
 Armeria villosa ssp. carratracensis  
 Asplenium billoti  Falguera
 Celtis australis  
 Ilex aquifolium  
 Laurus nobilis  
 Prunus avium  
 Prunus insititia  
 Prunus mahaleb  
 Quercus pyrenaica  Reboll
 Salix eleagnos  
 Silene fernandezii  
 Silene mariana  
 Sorbus aria  
 FAUNA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Austrapotamobius pallipes  Cranc de riu autòcton
 Squalius pyrenaicus  
 Alytes dickhilleri  Tòtil ibèric
 Discoglossus jeannae  Granota pintada meridional
 Mauremys leprosa  Tortuga de rierol
 Psammodromus algirus  Sargantana cuallarga
 Elaphe scalaris  Serp blanca
 Vipera latasti  Escurçó ibèric
 Columba oenas  Xixella
 Cercotrichas galactotes  Cuaenlairat
 Pyrrhocorax pyrrhocorax  Gralla de bec vermell
 Oenanthe leucura  Còlit negre
 Lullula arbórea  Cotoliu
 Galerida theklae  Cogullada fosca
 Sylvia undata  Tallareta cuallarga
 Anthus campestris  Trobat campestre
 Circaetus gallicus  Àguila marcenca
 Aquila pennata  Àguila calçada
 Aquila chrysaetos  Àguila daurada
 Hieraaetus fasciatus  Àguila cuabarrada
 Falco peregrinus  Falcó pelegrí
 Streptotelia turtur  Tórtora europea
 Phoenicurus phoenicurus  Cotxa real
 Capra pyrenaica  Cabra salvatge
 Capreolus capreolus  Cabirol
 Arvicola sapidus  Rata d’aigua
 Lutra lutra  Llúdria
 Herpestes ichneumon  Mangosta comuna
 Felis silvestris  Gat salvatge

 

PATRIMONI

El patrimoni cultural que trobem en els municipis que formen part del Parc mereix especial esment. A Alozaina, concretament a Jorox, trobem restes de presència humana pertanyents al Paleolític Superior. Aquestes restes van ser descobertes a la Cueva del Tajo i a la Cueva del Algarrobo o de les vaques, on es van trobar útils de caça. També a Jorox, a la Cueva de la Mesa, es va descobrir un enterrament i dos trompetes d’or de l’Edat de Bronze, que es troben actualment al Museu Arqueològic de Màlaga. 

Un dels jaciments neolítics més importants de la comarca, és el Charcón, ja que es tracta d’un jaciment amb una cultura material del “neolític de coves” a la intempèrie. Data entorn al sisè mil·lenni a.C.

De l’Edat de Coure, trobem diferents jaciments concentrats en gran part a Cerro Ardite o en els seus voltants. Destaquen el de La Cuesta de los Almendrillos i El Tesorillo de la Llaná, a Alozaina, i el Cerro de la Cruz Blanca, a El Burgo.

 

espacio-natural-sierra-nieves-5
Istán. Foto: Parc Natural de la Sierra de las Nieves

Ja parlant de l’Edat de Bronze, trobem una altra necròpoli a la vall del riu Grande, així com algunes mines localitzades a Ojén, a part dels enterraments trobats a Jorox, que hem esmentat anteriorment.

A partir del segle VIII a.C., grecs i fenicis s’estableixen a la zona i es produeix un procés d’aculturació de la població endògena conduint-los a l’adopció de l’escriptura, l’ús de la moneda i la metal·lúrgia del ferro, entre altres influències socioculturals. D’aquesta època sobresurt el jaciment de Los Altabacales. Es localitza a la conca del riu Turón, en El Burg, i consta d’una zona d’hàbitat i necròpoli.

De l’època romana destaquen, entre altres, les calçades romanes de Casarabonela i Monda, el pont romà sobre el riu Turón a El Burg, a més d’una infinitat de restes ceràmiques i monedes.

Si bé estan fora dels límits del Parc, en els diferents municipis es troben elements patrimonials d’índole diversa, que van des de les festes i la gastronomia fins a l’arquitectura.

A més, tots els assentaments urbans mostren la influència musulmana, amb carrers estrets a les vessants dels pujols als peus de les restes d’algun castell. També les hortes llaurades en bancals són herència de l’època andalusina.

Cal no oblidar els monuments posteriors, tals com a esglésies, castells, parròquies, les arcades o els molins, que mostraran al visitant el pas de la història pels diferents pobles del Parc, en un entorn natural de gran valor ecològic.

 

RUTES, CAMINS I ALTRES

El Parc Natural de la Sierra de la Nieves consta d’una gran oferta de rutes i senderes per realitzar tant a peu com en BTT.

Existeixen moltes empreses que presenten una gran varietat d’activitats al Parc. A part de les que ofereixen diferents maneres de conèixer la seva naturalesa (a cavall, en bicicleta de muntanya, etc.), també trobem les que brinden l’oportunitat de descobrir els oficis que han donat i donen suport als habitants dels pobles de l’àrea, degustar els productes ecològics de la zona, apropar-se a la micologia, l’ornitologia, etc., i pels més atrevits, existeixen els packs multiaventura.

Més informació: Turisme actiu i productes turístics.

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Dins l’àrea protegida, tots a la província de Màlaga, trobem els següents municipis: AlozainaCasarabonelaEl BurgoGuaro, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Tolox i Yunquera.

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Activitats d’educació ambiental
 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Àrea infantil
 • Centre d’educació ambiental
 • Centre de visitants
 • Itineraris adaptats
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Observatori de fauna
 • Plafons informatius
 • Visites guiades

Direcció-Conservació del Parc Natural
Oficina Auxiliar de Medi Ambient, Casa de la Alameda
C. Alameda del Tajo s/n
29400 Ronda, Màlaga
T. 600 144 892
pn.snieves.capma@juntadeandalucia.es

Centre de Visitants Cortes de la Frontera
C. Jacaranda 1, cantonada Av. de la Democracia
29380 Cortes de la Frontera, Màlaga
T. 952 154 599
cv.cortesdelafrontera@gmail.com

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen en l’espai protegit són:
 

 • Activitat cinegètica i piscícola: caça major i menor, i pesca esportiva
 • Agricultura: herboses i fruitals
 • Apicultura: venda de mel
 • Aprofitament forestal de la fusta: pi
 • Aprofitament forestal diferent a la fusta: suro i recol·lecció de producte
 • Ramaderia: ovina, caprina i porcina
 • Industria alimentaria: activitat artesanal
 • Turisme: activitats de naturalesa, senderisme, espeleologia, hostaleria i restauració

espacio-natural-sierra-nieves-6
Vèrtex de Sierra Prieta. Foto: Parc Natural de la Sierra de las Nieves

PUBLICACIONS

 • Publicacions puntuals destacades
  • Conociendo la Naturaleza – Mapas guías de senderos e hitos de interés
  • Cuadernos de Senderos de los Parques Naturales de Andalucía
  • Guía Oficial del Parque Natural de la Sierra de las Nieves
  • Mapa-Guía del Parque Natural de la Sierra de las Nieves
  • Mapa Uso Público del Parque Natural de la Sierra de las Nieves

 

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.sierranieves.com, www.yunquera.es, www.alozaina.es, www.casarabonela.es, www.elburgo.es, www.guaro.es, www.istan.es, www.monda.es, www.ojen.es, www.parauta.es, www.ronda.es, www.tolox.es i Viquipèdia.