Parc Natural de la Sierra de Andújar

El Parc Natural de la Sierra de Andújar, amb 74.774 hectàrees protegides des de 1989, es troba a la franja oriental de Sierra Morena, a la província de Jaén. El riu Yeguas el separa a l’oest del Parc Natural de la Sierra de Cardeña i Montoro (Còrdova), i al nord limita amb la Sierra Madrona (Ciudad Real).

De relleus suaus, presenta una altitud mitjana de 585 metres, amb una cota mínima de 200, en el riu Jándula, i màxima de 1.291 metres, a la Sierra Quintana. El clima és mediterrani temperat, d’hiverns suaus i estius calorosos i secs, amb unes precipitacions d’entre 400 i 950 mm anuals.

El paisatge serrà de mitja muntanya que conforma aquest espai conserva les taques de vegetació natural, on predominen l’alzina i la surera,  en forma de devesa, i el roure de fulla petita a zones més humides i de major altitud. Entre aquesta vegetació destaquen curioses formes arrodonides de granit conegudes amb el nom de bolos.

espacio-natural-sierra-andujar-1
Bestiar a la devesa. Foto: Parc Natural de la Sierra de Andújar

 

 

HÀBITATS

En el Parc Natural de la Sierra de Andújar podem trobat els següents tipus d’hàbitats:

 • Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hydrocharition
 • Estanys temporals mediterranis
 • Matolls arborescents de Juniperus spp
 • Zona d’arbusts i matolls mediterranis termòfils
 • Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachypodietea
 • Deveses perennifòlies de Quercus spp
 • Prats humits mediterranis d’herbes altes de Molinio-Holoschoenion
 • Vegetació casmofítica: subtipus calcícoles
 • Pendents rocoses silícies amb vegetació casmofítica
 • Roques silíciques amb vegetació pionera de Sero-Scleration o de Sedo-albiVeronicion dillenii
 • Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia
 • Boscos al·luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior
 • Rouredes galaicoportugueses amb Quercus robur i Quercus pyrenaica
 • Zones d’arbustos, tamarits i espinals de ribera
 • Suredes de Quercus suber
 • Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

La suavitat del relleu i del clima, a més de diversos factors, com l’orientació de les vessants, l’altitud, les característiques del sòl o el tipus d’explotació, afavoreix una gran varietat d’ecosistemes al llarg del territori, que van des d’alzinars, alzines sureres i roures fins als boscos de ribera, sense oblidar diferents tipus de matoll, que creixen allí on el bosc ha estat degradat o on les condicions edafològiques no permeten el desenvolupament de formacions arbòries. Altres espècies presents són el pi pinyoner i pinassa.

A aquests boscos i matolls s’uneixen les deveses, un bon exemple d’explotació sostenible dels recursos. Es tracta d’alzinars aclarits, en els sòls del qual es desenvolupa una abundant pastura de la qual s’alimenten el bestiar i les espècies de caça major, que a més aprofiten les glans.

Cal destacar també la vegetació de ribera, al llarg dels rius Jándula i Yeguas, amb salzes, freixes, verns i baladres.

espacio-natural-sierra-andujar-2
Devesa. Foto: Parc Natural de la Sierra de Andújar

 

espacio-natural-sierra-andujar-3
Foto: Parc Natural de la Sierra de Andújar

Ressalta també la presència de reboll, reclòs a zones muntanyenques, més fredes i humides, i les franges arbustives que formen el baladre, el tamarit i la flueggea tinctoria entre els boscos de ribera i les formacions més forestals. Al Parc existeixen tres espècies considerades vulnerables: l’auró blanc, un narcís endèmic de la Península Ibèrica i una falguera.

L’extensa i privilegiada llista d’animals del Parc Natural compta amb el linx ibèric, el felí més amenaçat del planeta, que té aquí la població mundial més gran, o el llop, que disposa del seu principal reducte andalús entre aquestes muntanyes, així com la mangosta comuna i la llúdria. Algun exemplar de la important població d’àguila imperial ibèrica i altres grans rapinyaires,  com l’àguila daurada o el voltor negre, a més de la cigonya negra, són un altre dels grans actius d’aquest Parc.

A això s’uneix el bon estat de conservació dels seus cursos fluvials, amb els rius Jándula i Yeguas al capdavant, que alberguen una rica comunitat aquàtica. El grup d’amfibis està ben representat, amb espècies com el tòtil ibèric i el tritó ibèric, i endemismes ibèrics com el Pelodytes punctatus, el Triturus pygmaeus i la subespècie de salamandra Salamandra bejarae. Entre els rèptils destaquen l’escurçó ibèric, la sargantana Schreiber i les tortugues de rierol i d’estany.

 

 FAUNA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Macromia splendes  Libèl·lula
 Cobitis palúdica  
 Squalius alburnoides  
 Iberociprys palaciosi  
 Chondrostoma polylepis  
 Lacerta Schreiberi  Sargantana Schreiber
 Mauremys leprosa  Tortuga de rierol
 Emys orbicularis  Tortuga d’estany
 Vipera latasti  Escurçó ibèric
 Hieraaetus fasciatus  Àliga cuabarrada
 Aquila chrysaetos  Àguila reial
 Aquila adalberti  Àguila imperial ibèrica
 Neophron pernocterus  Aufrany
 Streptotelia turtur  Tórtora europea
 Bubo bubo  Mussol reial
 Gyps fulvus  Voltor comú
 Aegypius monachus  Voltor negre
 Ciconia nigra  Cigonya negra
 Lynx pardinus  Linx ibèric
 Canis lupus  Llop ibèric
 Lutra lutra  Llúdria
 Arvicola sapidus  Rata d’aigua
 Capreolus capreolus  Cabirol

espacio-natural-sierra-andujar-4
Cérvol. Foto: Parc Natural de la Sierra de Andújar

 

 FLORA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Acer monspessulanum  Auró negre
 Asplenium billoti  Falguera
 Narcissus fernandessi  Narcís

 

PATRIMONI

El Parc Natural compta amb importants elements patrimonials, entre els quals destaca el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en ple cor del Parc Natural, on anualment es celebra el romiatge en honor a la patrona dels monteros.

Els valors culturals de la zona es remunten a època prehistòrica, i perduren dins l’espai protegit amb cases de tipus rural aïllades, que compten amb restes de forns de tipus moruno i cellers, i també ermites i restes arqueològiques, entre les quals destaquen les ibèriques i les àrabs.

Els municipis del Parc tenen el privilegi d’acollir un valuós patrimoni arquitectònic, com el Castell de Burgalimar (o Bury Al-Hamma), a la localitat de Baños de la Encina, una de les fortaleses musulmanes més antigues i millor conservades d’Europa. Va ser declarat Monument Nacional Històric-Artístic el 1931 i està inclòs al catàleg general del patrimoni històric andalús.

Una altra arquitectura d’interès és la Casa Consistorial, en el municipi de Villanueva de la Reina, i el Palacio de los Coello o el pont romà a Andújar. A més, Andújar compta amb tallers especialitzats en l’artesania lligada als seus productes.

Marmolejo és un dels municipis que compta amb major nombre d’assentaments arqueològics de la província, gairebé 200, i alberga el conegut Balneario Marmolejo, que està especialitzat en la presa d’aigües medicinals per a diversos mals.

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Dins l’àrea protegida trobem els següents municipis, tots ells a la província de Jaén: AndújarBaños de la EncinaMarmolejo i Villanueva de la Reina.

 

RUTES, CAMINS I ALTRES

Catorze són les rutes senyalitzades que proposa la Junta d’Andalusia per descobrir el Parc i els seus municipis. Podrà gaudir del bosc mediterrani, i a més, és ideal per l’observació d’aus, com per exemple l’àguila imperial o el voltor negre, així com de la fauna en general.

Més informació

Completen aquests itineraris l’oferta que posa a disposició l’empresa de turisme actiu Turismo Verde.

Més informació

Els que s’estimen més les rutes en BTT, també trobaran indicacions en els següents enllaços. A més, també existeixen rutes per gaudir del Parc a cavall, en ruc o en cotxe 4×4.

Més informaació: Jaén, Paraíso interior, Fuencaliente, Ruta cicloturista Campiña de Jaén i La Sierra de Andújar.

En el Centre de Visitants Viñas de Peñallana, a Andújar, es realitzen diferents tallers, xerrades i cursos, que es duen a terme per donar a conèixer el Parc i promoure la seva conservació.

Més informació

 

SERVEIS I EQUIPAMIENTS

 • Activitats d’educació ambiental
 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Àrea infantil
 • Centre d’educació ambiental
 • Centre de visitants
 • Itineraris adaptats
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Observatori de fauna
 • Plafons informatius
 • Visites guiades

 

Oficina del Parc Natural de la Sierra de Andújar
Cercado del Ciprés. Camino de los Rubiales s/n
23740 Andújar, Jaén
T. 953 539 620
pn.andujar.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es

Centre de Visitants de Peñallana
Ctra. del Santuario, km 12
23740 Andújar, Jaén
T. 953 549 030
cv_vinasdepenallana@agenciamedioambienteyagua.es

espacio-natural-sierra-andujar-5
Mufló. Foto: Parc Natural de la Sierra de Andújar

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen en l’espai protegit són:

 • Activitat cinegètica: caça major
 • Agricultura: cultius herbacis, a devesa i sense arbres, i olivera
 • Apicultura: comercialització de mel
 • Aprofitament forestal de la fusta
 • Aprofitament forestal: suro i recol·lecció de bolets i pinyes
 • Ramaderia: porcina, ovina i bovina
 • Indústria: agroalimentària
 • Turisme: rural

 

PUBLICACIONS

 • Publicacions puntuals destacades
  • A visitors’ guide Viñas de Peñallana
  • Brochure Visitors’ Center Viñas de Peñallana
  • Conociendo la Naturaleza – Mapas guías de senderos e hitos de interés
  • Cuadernos de Senderos de los Parques Naturales de Andalucía
  • Guía Oficial del Parque Natural de la Sierra de Andújar
  • Guía para la visita del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana
  • Guía de visitas del Punto de Información Cercado del Ciprés
  • Horario del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana
  • Horario del Punto de Información Cercado del Ciprés
  • Información sobre el sendero De los Cuatro Términos
  • Mapa-Guía del Parque Natural de la Sierra de Andújar. Escala 1:45.000
  • Mapa Uso Público del Parque Natural de la Sierra de Andújar
  • Sendero del Bronce
  • Sendero la Pizarrilla
  • Tríptico del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana

 

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.vreina.com, www.andujar.es, www.bdelaencina.com, ayuntamientodemarmolejo.es, www.juntadeandalucia.es, www.lasierradeandujar.com, www.jaenparaisointerior.es/tematicas/turismo-activo/bicicleta/parque-natural-sierra-de-andujar.html, www.fuencaliente.net/lavirgen.htm, http://rutacicloturistacampinajaen.blogspot.com.es/p/ruta-3.html, http://pnsierradeandujar.blogspot.com.es i Viquipèdia.